Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Prehabilitacja przynosi korzyści pacjentom z rakiem wpustu

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/article-abstract/2698681
Autor: Alicja Kostecka |Data: 19.09.2018
 
 
Nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego stanowią wielkie wyzwanie - znaczna ich większość jest diagnozowana i leczona zbyt późno. Interwencje chirurgiczne w obrębie przełyku i żołądka są zazwyczaj bardzo rozległe, stąd każdy element opieki okołooperacyjnej nabiera szczególnego znaczenia dla rokowania.
Prehabilitacja, czyli przedoperacyjna interwencja mająca na celu optymalizację stanu fizycznego pacjenta (obejmująca zarówno ćwiczenia fizyczne, jak i odpowiednie żywienie), nie została dotąd przetestowana w chirurgii górnego odcinka przewodu pokarmowego. W związku z tym zespół kanadyjskich badaczy z McGill University Health Centre przeprowadził randomizowane badanie kliniczne oceniające skuteczność prehabilitacji u osób z planowanym chirurgicznym leczeniem raka wpustu.

Jego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The JAMA Surgery. Próba objęła 51 pacjentów, a jej podstawowym celem była ocena dystansu 6-minutowego marszu u osób poddanych operacji - w obu grupach porównano dane z okresu przedoperacyjnego i pooperacyjnego (4 do 8 tygodni po zabiegu). Obie grupy nie różniły się w sposób istotny pod względem wieku i płci.

Zanim oceniono dystans marszu pacjenci wykonywali 6 ćwiczeń aerobowych w ciągu 30 minut (w tym 5-minutowa rozgrzewka) 3 razy w tygodniu pod okiem fizjoterapeuty. Ćwiczenia obejmowały energiczny spacer, jogging lub jazdę na rowerze (w zależności od możliwości i preferencji pacjenta). Z kolei ćwiczenia wzmacniające mięśnie (na taśmach rehabilitacyjnych) wykonywane były raz w tygodniu i składały się z 3 rodzajów ruchów, 8 do 12 powtórzeń dla 8 grup mięśni. Poziom oporu został ustalony przez fizjoterapeutę tak, aby osiągnąć wysiłek o umiarkowanej intensywności, oceniony jako 5 do 6 w skali 10-punktowej.

W porównaniu z grupą kontrolną, grupa rehabilitacyjna poprawiła wydolność funkcjonalną zarówno przed operacją (średnia zmiana dystansu marszu 36,9 (51,4) kontra 22,8 (52,5) m; P <0,001), jak i po operacji (średnia zmiana dystansu marszu, 81.8 (87,0) m kontra 15,4 (65,6) m; P <0,001).

Biorąc pod uwagę fakt bardzo wyniszczającego przebiegu nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego skuteczność prehabilitacji wydaje się być wysoka. W połączeniu z odpowiednim leczeniem żywieniowym umożliwi ona poprawę wyników leczenia chirurgicznego.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe