Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Przebieg COVID-19 u pacjentów po przeszczepie wątroby

Źródło: Lancet Gastroenterology and Hepatology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 07.09.2020
 
 
Dane obserwacyjne nie potwierdzają, aby samo przybycie przeszczepu wątroby było niezależnym czynnikiem ryzyka śmierci z powodu COVID-19.
Powszechnie uznaje się, że pacjenci po przeszczepach którzy stosują immunosupresję są bardziej narażeni na ciężki przebieg COVID-19. Na łamach Lancet Gastroenterology and Hepatology ukazały się wyniki badania kohortowego w którym oceniono przebieg kliniczny zakażenia SARS-CoV-2 w tej grupie pacjentów.

Dane pochodziły z dwóch międzynarodowych rejestrów (COVID-Hep i SECURE-Cirrhosis). Grupę kontrolną stworzono na podstawie rekordów pacjentów ze szpitala Uniwersytetu w Oxfordzie. W sumie zebrano dane dla 151 dorosłych biorców wątroby. Mediana wieku w tej grupie wynosiła 60 lat, a 68% grupy stanowili mężczyźni. Grupę kontrolną stanowiło 627 pacjentów. W analizie wykorzystującej algorytm propensity matching score skorygowany o wiek, płeć, kreatyninę, współwystępowanie otyłości, nadciśnienia, cukrzycy oraz o pochodzenie etniczne. Przeszczep wątroby nie wpływał istotnie na ryzyko śmierci w przebiegu COVID-19 (różnica ryzyka = 1,4%; 95% CI: -7,7% do 10,4%). W wieloczynnikowym modelu regresji logistycznej ryzyko śmierci wśród pacjentów po przeszczepie wątroby było związane z wyższym wiekiem (OR=1,06; 95% CI: 1,01-1,11), wyższym stężeniem kreatyniny (OR=1,57; 95% CI: 1,05-2,36) oraz obecnością nowotworu spoza wątroby (OR=18,30; 95% CI: 1,96–170,75).

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe