SPECJALIZACJE GASTROENTEROLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Przeciwciało przeciwko fraktalkinie przełomem w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna?
Źródło: DM/www.researchgate.net/publication/268396179_Fraktalkina_-_budowa_wlasnosci_i_biologiczna_rola
Autor: Alicja Kostecka |Data: 21.11.2018
 
 
Choroba Leśniowskiego-Crohna może dotknąć każdej części cewy pokarmowej; często w jej przebiegu występują przetoki niejednokrotnie prowadzące do niedożywienia, niekiedy choroby nie da się opanować nawet przy pomocy leków biologicznych. Wobec jej burzliwego przebiegu, uciążliwości dla pacjentów najczęściej będących ludźmi młodymi oraz częstego współwystępowania innych chorób z autoagresji poszukiwane są nowe leki, zwłaszcza biologiczne.
Firma Eisai Inc. rozpoczęła badania nad nowym lekiem, przeciwciałem przeciwko fraktalkinie (CX3CR1), nazwanym roboczo E6011. Fraktalkina jest czynnikiem chemotaktycznym, pełni także rolę cząsteczki adhezyjnej - w ten sposób reguluje adhezję i migrację leukocytów, wpływa na uwalnianie cytokin i wolnych rodników tlenowych, bierze także udział w apoptozie komórek. Z tego względu stała się atrakcyjnym celem terapeutycznym w chorobach o podłożu autoimmunologicznym.

Do randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą (faza 2.) badacze włączyli osoby z chorobą wolną od poważnych powikłań, takich jak wyłoniona stomia, obecność lub podejrzenie ropnia, z objawowym zwężeniem światła przewodu pokarmowego oraz pacjentów z zespołem krótkiego jelita. Badana jest populacja 40 chorych w wieku od 18 do 64 lat. Naukowcy skupiają się na ocenie klinicznej remisji (za pomocą skali CDAI; kalkulator dostępny na naszym serwisie pod linkiem https://www.termedia.pl/Kalkulatory/CDAI/) oraz na zmianach w obrazie endoskopowym. Wyniki powinniśmy poznać najwcześniej w lipcu 2020 roku.

W badaniach fazy 1. lek okazał się bezpieczny, a podawany w dawce 10mg/kg (podawany dożylnie w 0.,1.,2. tygodniu, następnie co 2 tygodnie aż do pełnego 10-tygodniowego cyklu) wykazał się skutecznością - u 4 na 6 pacjentów zmiana w CDAI przekroczyła 70, a u 3 na 6 aż 150 punktów. Czy lek okaże się skuteczny i zrewolucjonizuje leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna? Czas pokaże.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe