Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Przedoperacyjne podawanie agonistów 5-HT4 skraca czas niedrożności pooperacyjnej

Autor: Alicja Kostecka |Data: 01.08.2019
 
 
Niedrożność pooperacyjna w obrębie jelita jest skutkiem zaburzeń w działaniu neuronów jelitowego układu nerwowego (ENS). Ta struktura, słusznie nazywana naszym drugim mózgiem zawiera sieć skomplikowanych połączeń, sterujących ruchem perystaltycznym, gospodarką endokrynną oraz egzokrynną w obrębie układu pokarmowego.
Podłożem histologicznym niedrożności pooperacyjnej jest aktywacja makrofagów typu mMφ, bogatych w receptory nikotynowe α7 ( jest to grupa komórek zapalnych umieszczonych w obrębie mięśniówki gładkiej ściany jelita).

Do tej pory skuteczną metodą w zapobieganiu niedrożności była stymulacja elektryczna nerwu błędnego (VNS- vagus nerve stimulation). Czy stymulację można jednak zastąpić metodami mniej inwazyjnymi?
Na to pytanie odpowiedział zespół badawczy Stakenborg et al.

W pierwszym etapie dokonano porównania in situ odpowiedzi aktywowanych makrofagów mMφ odpowiednio na VNS oraz podanie agonisty receptora 5-HT4, prukalorydu. Następnie w modelu zwierzęcym zbadano różnicę pomiędzy samą VNS oraz przed- i pooperacyjnym podaniem prukalorydu u myszy dzikich oraz z knock- outem w obrębie genu kodującego receptor nikotynowy α7, w trzecim etapie wykonano badanie kliniczne z udziałem pacjentów operowanych metodą Whipple’a ( grupa VNS, grupa z prukalorydem, oraz grupa placebo, n=10 dla każdej grupy).

Wyniki otrzymane przez zespół badawczy były następujące: w badaniach in situ prukaloryd okazał się wykazywać podobną zdolność do hamowania odpowiedzi makrofagów, co stymulacja elektryczna.
W przypadku myszy podanie przedoperacyjne (ale nie pooperacyjne) zredukowało odpowiedź zapalną w obrębie tkanki jelitowej u myszy dzikich ( odwrotnie u myszy knock- outowanych względem genu receptora α7). W przypadku badania klinicznego podanie prukalorydu okazało się być bardziej skuteczne, niż VNS w redukcji objawów niedrożności.

Podawanie agonistów receptora 5-HT4 ( prukalorydu) może okazać się właściwą ścieżką w zapobieganiu niedrożności pooperacyjnej.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe