Specjalizacje, Kategorie, Działy

RPO: Recepta wysłana e-mailem? Mam zastrzeżenia

Udostępnij:
Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił zastrzeżenia co do wysyłania recept drogą elektroniczną. Przesłał je w formie zapytania do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Zdaniem RPO, przepisy prawne nowelizacji ustawy z 9 października 2015 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia nie gwarantują potrzebnego standardu ochrony danych osobowych.

Znacznie wcześniej PRO w tej kwestii skierował swoje wystąpienie do ministra zdrowia, a ten odpowiedział, że podczas prac nad projektem ustawy ani Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ani Rzecznik Praw Pacjenta nie przygotował swoich uwag.

Minister zaznaczył, że przetwarzanie i przesyłanie recept poprzez pocztę elektroniczną jest możliwością fakultatywną. Pacjent może, ale nie musi z niej korzystać. Podkreślił, że prawne regulacje dotyczące wystawiania recepty w postaci elektronicznej będą dookreślone w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne.

Już wcześniej instytucje i organizacje zajmujące się ochroną danych osobowych wszczynały alarm: szpitale i przychodnie źle chronią dane pacjentów i są źródłem poważnych wycieków informacji wrażliwych. Brak zabezpieczeń recept wysyłanych e-mailem może skalę tego zjawiska powiększyć.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.