GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rak jelita grubego to często wypadkowa trybu życia

Źródło: www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(19)30294-8/fulltext#%20
Autor: Alicja Kostecka |Data: 12.11.2019
 
 
Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów - pod względem liczby zachorowań jest w Polsce, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, na drugim miejscu. Dane literaturowe sugerują, że do zachorowania predysponuje wiele modyfikowalnych czynników ryzyka - najnowsze informacje pojawiły się na łamach prestiżowego The Lancet Gastroenterology & Hepatology.
Zespół ekspertów z kilku ośrodków w Europie przeprowadził kilkukrotnie analizy, które oceniały wpływ potencjalnych 39 modyfikowalnych czynników ryzyka zachorowania na raka jelita grubego; analiza objęły 26 397 osób z rakiem jelita grubego i 41 481 osób zdrowych. Próg poziomu istotności wyznaczono na 1,3×10-3, a wartości p mniejsze niż 0,05 uznano za sugerujące związek między danym czynnikiem a zachorowaniem.

Żadne domniemane czynniki ryzyka nie były istotnie związane z ryzykiem raka jelita grubego, zauważono jednak sugestywne powiązania ze zwiększonym ryzykiem zachorowania u osób z wysokim odsetkiem tkanki tłuszczowej w organizmie (OR 1,14, p=0,0086), ze wskaźnikiem masy ciała (1,09, p=0,023), obwodem talii (1,13, p=0,018), oraz stężeniem cholesterolu LDL (1,14, p=0,0056), cholesterolu całkowitego (1,09, p=0,025), krążącym żelazem w surowicy (1,17, p=0,049) i poziomem witaminy B12 w surowicy (1,21, p=0,016). Zauważono również potencjalny związek między wzrostem osoby dorosłej a zwiększonym ryzykiem raka jelita grubego (OR 1,04, p = 0,032). Ryzyko wystąpienia raka jelita grubego nie było związane z żadnym hormonem płciowym, stężeniem wapnia lub 25-hydroksywitaminy D w surowicy. Z kolei niskie stężenie selenu we krwi sugerowało związek ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania (OR 0,85, p=0,0078); podobny efekt dotyczył niskich stężeń podjednostki alfa interleukiny-6 (0,98, p=0,035).

Wykazano więc, że takie czynniki jak nadmierna masa ciała i wysokie stężenia cholesterolu zwiększają ryzyko wystąpienia (między innymi) raka jelita grubego; warto pamiętać, że można ich uniknąć prowadząc higieniczny tryb życia.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe