Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Recarbrio - antybakteryjne trio leków przeciw infekcji

Źródło: www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/recarbrio
Autor: Alicja Kostecka |Data: 17.12.2019
 
 
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zalecił zatwierdzenie antybakteryjnego trio leków Recarbrio (imipenem, cilastatyna, relebaktam) do leczenia zakażeń wywołanych przez tlenowe bakterie Gram ujemne u dorosłych z ograniczonymi możliwościami leczenia.
Recarbrio łączy karbapenemowy środek przeciwbakteryjny, który hamuje tworzenie peptydoglikanu (kluczowego składnika ściany komórkowej bakterii); inhibitor dehydropeptydazy nerkowej, który ogranicza metabolizm karbapenemu w nerkach oraz nowy inhibitor beta-laktamazy, który zapobiega hydrolizie karbapenemu przez niektóre klasy beta-laktamazy, przywracając w ten sposób jego działanie przeciwbakteryjne przeciwko opornym bakteriom.

Recarbrio będzie dostępny w postaci proszku 500 mg / 500 mg / 250 mg do sporządzania roztworu do infuzji. Najczęstszym działaniem niepożądanym stosowania leku jest biegunka.

FDA zatwierdziła Recarbrio w ubiegłym roku do leczenia powikłań zakażenie dróg moczowych oraz powikłań zakażenia w obrębie jamy brzusznej u osób dorosłych.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe