Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ripretinib u pacjentów z GIST: wyniki badania Invictus

Źródło: LANCET
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 22.06.2020
 
 
Ripretinib stanowi skuteczną alternatywę dla pacjentów z zaawansowanym GIST opornym na standardowe leczenie biologiczne.
Badanie Invictus dotyczyło pacjentów cierpiących z powodu zaawansowanego guza podścieliska przewodu pokarmowego (ang. Gastrointestinal Stromal Tumor, GIST) opornego na standardowe leczenie biologiczne. Ripretinib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej posiadającym aktywność wobec szerokiego spektrum mutacji charakterystycznych dla GIST.

Do badania włączono dorosłych pacjentów z zaawansowanym GIST-em u których doszło do progresji choroby pomimo zastosowania imatinibu, sunitinibu lub regorafenibu lub pacjent nie tolerował leczenia. 80 pacjentów zrandomizowano do grupy interwencyjnej, a 44 do grupy placebo. Ripretinib był podawany doustnie w dawce 150 mg raz dziennie. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas wolny od progresji.

Mediana czasu wolnego od progresji u pacjentów z grupy interwencyjnej wyniosła 6,3 miesiąca podczas gdy w grupie kontrolnej 1 miesiąc (HR=0,15; 95% CI: 0,09–0,25; p<0,001). W grupie interwencyjnej odnotowano jedną śmierć związaną z leczeniem, jednak przyczyna śmierci nie jest dokładnie znana gdyż pacjent umarł w czasie snu. Ponadto pacjenci leczeni ripretinibem mogli doznać zwiększenia poziomu lipazy (5%), nadciśnienia tętniczego (4%) lub hipofosfatemii (2%).

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe