Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
USG w diagnostyce WZJG
Źródło: DM/www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(18)34942-4/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 04.01.2019
 
 
Ultrasonografia jest powszechną, tanią i bardzo praktyczną metodą obrazowania. Bywa także pomocna w diagnostyce i ocenie rozległości zmian w chorobach zapalnych jelit, jednak istnieje więcej dowodów na jej użyteczność w ocenie zmian w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna niż we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. By rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości japońscy naukowcy zbadali, na ile skuteczne jest przezbrzuszne USG w diagnostyce UC.
Przeprowadzono prospektywne, wieloośrodkowe badanie, które objęło 156 pacjentów; każdego poddano kolonoskopii oraz badaniu USG w ciągu dwóch dni. W celu obiektywizacji uzyskanych obrazów dokonano podziału oglądanej okrężnicy na sześć części. Jako wyznaczniki ciężkości choroby w badaniu ultrasonograficznym przyjęto grubość ściany jelita, widoczność jego warstw oraz obecność owrzodzeń; wszystkim parametrom przypisywano wartość od 1 do 4, w zależności od nasilenia zmian. Następnie dokonano analizy zgodności wyników USG oraz kolonoskopii, oba badania zestawiono też z klinicznym wskaźnikiem aktywności choroby.

Okazało się, że niemal we wszystkich sześciu badanych częściach okrężnicy zgodność między obrazem endoskopowym a USG wynosiła ok. 55% (p,0,001) - wyjątek stanowiła odbytnica, gdzie zgodność ta okazała się znikoma. Ponadto okazało się, że wynik przezbrzusznego USG jest istotnie skorelowany z klinicznym wskaźnikiem aktywności choroby (CAI; p<0,001) oraz z nasileniem zmian obserwowanych w badaniu histopatologicznym (p<0,001).

Rezultat badania z pewnością nie jest rewolucyjny (można przypuszczać, że sami autorzy nie spodziewali się spektakularnych wyników), jednak przynosi praktyczne wskazówki co do stosowania USG do oceny chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i przemawia za jego powszechnym stosowaniem.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe