GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Użyteczność endoskopii w monitorowaniu aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna w jelicie cienkim

Źródło: AK/www.giejournal.org/article/S0016-5107(18)32902-X/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
Autor: Alicja Kostecka |Data: 16.01.2019
 
 
Choroba Leśniowskiego-Crohna (LCD – Leśniowski Crohn Disease) w 40-50% przypadków zajmuje fragment jelita cienkiego, które pozostaje najtrudniejszym do zobrazowania fragmentem przewodu pokarmowego.
Na łamach Gastrointestinal Endoscopy opublikowano prospektywne badanie porównujące endoskopową oceną aktywności LCD w jelicie cienkim za pomocą endoskopii kapsułkowej (CE – capsule endoscopy) lub ileokolonoskopii. Pacjenci byli poddani ocenie klinicznej za pomocą formularzy the Physician Global Assessment , Crohn Disease Activity Index i Harvey-Bradshaw Index, ocenie endoskopowej za pomocą ileokolonoskopii (ocena w The Simple Endoscopic Score for Crohn Disease) i CE (Capsule Endoskopy Crohn Disease Endoscopic Index of Severity) oraz ocenie laboratoryjnej. Badania powtórzono u wszystkich pacjentach po 6 miesiącach.

Pełnemu badaniu zostało poddanych 53 pacjentów. Nie odnotowano efektów niepożądanych CE. Naukowcy stwierdzili związek między aktywnością choroby w ocenach endoskopowych, natomiast wyniki te nie korelowały ze stanem klinicznym i laboratoryjnymi wykładnikami stanu zapalnego.

Badanie potwierdziło użyteczność kliniczną CE w ocenie aktywności LCD w jelicie cienkim w porównaniu z ileokolonoskopią. Nadal jednak pozostaje do ustalenia optymalna częstość badania CE oraz kryteria podejmowania decyzji dotyczących leczenia na podstawie oceny CE.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe