Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zapalenie jelit a zmiany stawowe – spojrzenie gastrologa ►

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 09.11.2021
 
 
– Nasz organizm jest o wiele bardziej skomplikowany, niż sądzimy, a badania pokazują, jak daleko jest czasami od teorii do praktyki – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Eder z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Tematem wykładu są sytuacje, w których gastroenterologia spotyka się z reumatologią, a jak przekonuje prof. Piotr Eder, takich skrzyżowań jest wiele i są one bardzo skomplikowane.

Najczęstszym takim przypadkiem jest wystąpienie u pacjenta z nieswoistą chorobą zapalną jelit (NChZJ) powikłań pozajelitowych w postaci zmian stawowych – u 15–40% chorych na NChZJ stwierdza się spondyloartropatie (SpA), mikroskopowe cechy zapalenia jelita występują nawet u 70% pacjentów z SpA, a u 7% z nich rozwinie się NChZJ. Przyczyna tej koincydencji nie jest znana, w badaniach bierze się pod uwagę m.in. rolę mikrobioty jelitowej, zjawiska immunologiczne i tło genetyczne. Prelegent przedstawia klasyfikację SpA w przebiegu NChZJ, ich objawy, częstość występowania, rokowanie i leczenie.

Kolejnym problemem jest występowanie powikłań jelitowych u pacjentów z chorobami stawów leczonych nowymi lekami ukierunkowanymi molekularnie. Profesor Piotr Eder skupia się na lekach stosowanych w chorobach reumatycznych, ale także dermatologicznych i onkologicznych, które mogą spowodować zapalenie jelit lub wywołać pełnoobjawową NChZJ u pacjentów, u których dotychczas przebiegała ona bezobjawowo lub skąpoobjawowo i nie została zdiagnozowana. Przytacza badania dotyczące sekukinumabu i rituksimabu oraz prezentuje przypadki pacjentów, u których w przebiegu terapii tymi lekami wystąpiła choroba jelit.

– Postęp w zakresie nowoczesnych terapii w gastroenterologii, reumatologii czy onkologii generuje szereg zysków dla pacjentów, ale również szereg niebezpieczeństw – stwierdza ekspert.Wykład został zaprezentowany podczas konferencji Kontrowersje i Postępy w Reumatologii
zorganizowanej przez Wydawnictwo Termedia.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.