Wyślij
Udostępnij:
 
 
INFARMA

Bezpieczeństwo lekowe nie może się opierać jedynie na lekach generycznych

Autor: Krystian Lurka |Data: 14.07.2020
 
 
– Ważne jest zarówno zabezpieczenie dostaw leków i substancji czynnych niezbędnych do ich produkcji, jak i dostęp pacjentów do skutecznych i bezpiecznych leków zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną – ocenia Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, komentując wywiad „Menedżera Zdrowia” z dyrektorem Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju Janem Staniłko.
Dyrektor Staniłko w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia” przyznaje, że konsekwentne wspieranie producentów leków generycznych w Polsce i premiowanie ich w polityce podatkowej i refundacyjnej jest rozwiązaniem pozwalającym Polsce na zwiększenie bezpieczeństwa lekowego.

Z tym nie zgadza się dyrektor Cichowska-Duma.

– Bezpieczeństwo lekowe nie może się opierać jedynie na lekach generycznych. Ważne jest zarówno zabezpieczenie dostaw leków i substancji czynnych niezbędnych do ich produkcji – kluczowa jest współpraca Polski z Unią Europejską – jak i dostęp pacjentów do skutecznych i bezpiecznych leków zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną – ocenia Bogna Cichowska-Duma.

Dyrektor odnosi się też do wypowiedzi Jana Staniłki, z której wynika, że leki generyczne dają Polsce bezpieczeństwo płynące z suwerenności lekowej.

– Leki generyczne nie są gwarantem bezpieczeństwa lekowego pacjentów – niezależnie od tego czy w Polsce czy jakimkolwiek innym kraju. Polska nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać problemu niedoboru leków i API i zaspokoić popytu na skuteczne leczenie Polaków własnymi środkami. Na bezpieczeństwo zdrowotne, bo nie chodzi tylko o dostęp do leków generycznych, składają się usprawnienie łańcuchów dostaw leków i API dla wszystkich unijnych krajów, poprawa dostępności nowoczesnych terapii, zabezpieczająca mieszkańców Unii Europejskiej na wypadek kryzysu zdrowotnego i wspieranie możliwości produkcyjnych UE. Pominięcie któregokolwiek z tych elementów może spowodować – niewątpliwie ze szkodą dla pacjentów – spadek jakości leczenia i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego tak Polaków, jak i obywateli jakiegokolwiek innego europejskiego kraju – twierdzi Cichowska-Duma. Jednocześnie podkreśla, że bezpieczeństwo zdrowotne może być zwiększone jedynie poprzez aktywny udział Polski w wypracowaniu rozwiązań europejskich uwzględniających potencjał badawczo-naukowy, zdolności produkcyjne każdego z krajów członkowskich oraz usprawnienie wewnątrzwspólnotowych łańcuchów dostaw leków i API. Przyznaje, że partnerem w budowaniu takiego rozwiązania jest dla Polski Unia Europejska.

– Na podstawie wniosków wyciągniętych z kryzysu COVID-19 Unia Europejska uznała, że dla poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli potrzebna jest odporna na kryzysy Strategia Farmaceutyczna dla Europy. Prace Komisji Europejskiej nad stworzeniem pierwszej w historii UE Strategii Farmaceutycznej trwają – zaznacza Cichowska-Duma i twierdzi, że Unijna Strategia Farmaceutyczna ma potencjał, aby wesprzeć europejski ekosystem badań medycznych, zwiększyć odporność regionu na globalne zagrożenia dla zdrowia, sprostać naszym obecnym wyzwaniom zdrowotnym, a także być główną siłą napędową ożywienia gospodarczego UE.

INFARMA liczy na aktywne włączenie się polskiego rządu w proces uzgodnieniowy dla wypracowania nowej Strategii Farmaceutycznej Unii Europejskiej, która ma szansę przynieść Polsce i polskim pacjentom wiele korzyści.

– Z jednej strony, Polska pozostaje państwem członkowskim UE o jednym z najniższych wydatków publicznych na ochronę zdrowia, co sprawia, że pacjenci w Polsce mają wciąż mniejszy dostęp do leczenia najnowocześniejszymi terapiami, jak chorzy w innych krajach europejskich, z drugiej, Strategia Farmaceutyczna może wpłynąć na bardziej sprawiedliwy dostęp pacjentów do innowacyjnych metod leczenia i szczepionek – twierdzi Cichowska-Duma.

– Mamy realny wpływ na to, by zapobiec niedoborom leków w przyszłości, jeżeli będziemy wspierać możliwości produkcyjne UE, przy jednoczesnej dywersyfikacji łańcuchów dostaw w Unii i utrzymaniu bezpiecznego poziomu dostaw globalnych. Powinniśmy zachęcać inne kraje członkowskie do postawienia na rozwój innowacji farmaceutycznych i przełomowych rozwiązań tak, by Europa stała się liderem w zapewnianiu skutecznych możliwości leczenia dla swoich mieszkańców. Polska ma szansę być ważnym graczem w kształtowaniu rozwiązania zabezpieczającego politykę lekową kontynentu – uważa Bogna Cichowska-Duma.

Twierdzi też, że bezzasadne są publiczne debaty o Refundacyjnym Trybie Rozwojowym i związana z tym potrzeba uruchomienia w Polsce produkcji najbardziej innowacyjnych leków i środków medycznych.

– Naszym priorytetem powinno być aktywne włączenie się w dialog pomiędzy krajami Unii Europejskiej i wypracowanie na tej platformie optymalnego rozwiązania dla Polski. Taką szansą jest Strategia Farmaceutyczna, której podstawą powinno być stymulowanie zaangażowania przedsiębiorstw, jako jednego z twórców innowacji, w procesy badawczo-rozwojowe. Europa musi zainwestować swoje wysiłki we wspieranie zarówno badań medycznych, jak i produkcji, które przynoszą najbardziej innowacyjne terapie z korzyścią dla pacjentów. Chcę wyraźnie podkreślić, że innowacyjne terapie lekowe przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów – podsumowuje dyrektor Cichowska-Duma.

Przeczytaj także: „To, co mówi dyrektor Staniłko, napawa optymizmem”, „Z RTR nic się nie dzieje. Od kiedy odszedłem z resortu, projekt ugrzązł”, „Jan Staniłko: Polska musi konsekwentnie premiować wytwórców generyków” i „Cichowska-Duma: Środki przeznaczane przez rząd na refundację leków są niewystarczające”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.