Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Co z psychiatrycznymi zakładami opiekuńczo-leczniczymi i pielęgnacyjno-opiekuńczymi?

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Autor: Krystian Lurka |Data: 06.11.2019
 
 
Opublikowano raport dotyczący funkcjonowania ZOL i ZPO. Wnioski? Konieczne jest stworzenie przepisów adresowanych wyłącznie do tych zakładów, w których uregulowane zostałyby między innymi zasady kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów, rodzaje udzielanych świadczeń, kryteria pobytu, czas pobytu pacjenta i zasady odpłatności za pomoc.
"Raport o funkcjonowaniu psychiatrycznych zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych" opracowano przez rzeczników praw pacjenta szpitali psychiatrycznych, pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, na podstawie informacji uzyskanych od kierowników placówek, w których pełnią swoją funkcję.

Rzecznicy zapytali kierowników zakładów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych o kłopoty w funkcjonowaniu placówek. Po analizie otrzymanych informacji okazało się, że wszyscy wyrażają zbliżone opinie.

Z raportu wynika, że zakłady opiekuńcze psychiatryczne mają problemy prawne, finansowe i organizacyjne.

- Brak właściwych regulacji prawnych powoduje, że panuje duża dowolność w przeprowadzaniu kwalifikacji pacjentów i w stosowaniu zasad ich przyjmowania. Brak jasnych przepisów, dotyczących zasad udzielanej w nich opieki i finansowania tych placówek, prowadzi do dużej różnorodności w zakresie udzielanych w nich świadczeń zdrowotnych. Brak właściwego umiejscowienia tych placówek w systemie psychiatrycznej ochrony zdrowia i pomocy społecznej powoduje, że stały się one dla wielu pacjentów ostatnią przystanią w życiu, zamiast być miejscem okresowej opieki lub pielęgnacji, po zakończonym leczeniu szpitalnym – wyjaśniono w raporcie.

Kierownicy zakładów uważają, że konieczne jest stworzenie przepisów dostosowanych konkretnie do takich zakładów, gdzie uregulowane zostałyby następujące kwestie:
- zasady kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów, zawierające precyzyjne określenie rodzaju zaburzeń psychicznych i innych chorób stanowiących wskazanie do przyjęcia oraz stanowiących przeciwwskazanie (np. choroba alkoholowa),
- zasady przyjmowania pacjentów, w szczególności ubezwłasnowolnionych, przyjmowanych bez zgody oraz wbrew ich woli,
- rodzaje udzielanych w tych zakładach świadczeń zdrowotnych,
- kryteria pobytu oraz czas pobytu pacjenta,
- zasady odpłatności za pobyt,
- zasady wypisywania pacjenta z zakładu, które umożliwiłyby wypisanie w przypadku ustabilizowania/poprawy stanu zdrowia pacjenta do miejsca stałego zamieszkania lub do domu pomocy społecznej.

Jeśli chcesz ściągnąć projekt, kliknij w: "Raport o funkcjonowaniu psychiatrycznych zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych".

Przeczytaj także: "Prof. Janas-Kozik odpowiedzialna za reformę psychiatrii dzieci i młodzieży", "Biała plama (dziura) na mapie światowego zdrowia psychicznego", "(Nie)zdrowie psychiczne", "Prof. Agata Szulc: Brakuje empatii", "Najbardziej wpływowy polski psychiatra to...", "Prof. Rybakowski zapowiada powstanie centrum zdrowia psychicznego w Poznaniu" i "Punktologia stosowana".

O najważniejszych kwestiach związanych z polską psychiatrią będzie mowa podczas konferencji "Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach". Więcej o wydarzeniu na stronie: www.termedia.pl/Psychiatria-w-pytaniach-i-odpowiedziach.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe