Wyślij
Udostępnij:
 
 

Eksperci o liście leków refundowanych: Oceniamy ją pozytywnie!

Źródło: Krystian Lurka
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 08.08.2016
 
 
Na zaproponowanej przez Ministerstwo Zdrowia liście leków refundowanych znalazło się 1129 preparatów i 68 substancji czynnych. - Umieszczone w spisie środki pokrywają ponad 81 procent zapotrzebowania pacjentów w wieku 75+ na leki refundowane z poziomem odpłatności 30 procent. To pozwoli zaoszczędzić seniorom ponad 310 milionów złotych - ocenia resort swoją listę. A co o niej mówią eksperci? Że jest... zaskakująco dobra!
Piotr Błaszczyk, prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego:
- Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego pozytywnie ocenia projekt listy bezpłatnych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Umieszczenie na niej wszystkich farmaceutyków na najczęściej dotykające seniorów schorzenia umożliwi kontynuację dotychczasowej terapii lekami, które pacjenci znają i którym ufają. Zmiany leków mogą bowiem źle wpłynąć na przestrzeganie zaleceń lekarskich. Poza tym pacjenci będą mogli czuć się bezpiecznie i nie obawiać się braków leków w aptekach, bo umieszczenie na liście 75+ wszystkich dotychczas najczęściej stosowanych leków gwarantuje ciągłość dostaw.

Związek chce podkreślić, że korzystnym rozwiązaniem dla polskiej gospodarki jest umieszczenie na tej liście również produktów wytwarzanych przez krajowych producentów.

Krajowy przemysł farmaceutyczny zapewnia bezpieczeństwo farmaceutyczne Polski, przyczynia się do wytworzenia 1 proc. PKB, w postaci podatków i innych danin odprowadza do budżetu 2,5 mld zł ( liczonych w rachunku ciągnionym). To tyle samo, ile NFZ wydaje na refundację wytworzonych przez rodzime firmy leków, generuje około 100 tys. miejsc pracy i przyczynia się do podnoszenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Marek Twardowski, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego:
- Lista jest zaskakująco dobra, bo znajdują się na niej leki, bez których wielu seniorów faktycznie nie może się obyć. Przede wszystkim w spisie musiały się znaleźć leki najbardziej potrzebne osobom, które ukończyły 75 lat. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia musiało zmieścić się w przeznaczonych na ten cel środkach finansowych. Jestem mile zaskoczony, bo ta propozycja to krok w dobrym kierunku – komentuje wiceprezes Marek Twardowski, który wskazuje również, że na liście znalazły się zarówno analogi długo działających insulin, jak i wygodne dla pacjentów leki przeciwkrzepliwe do stosowania doustnego, a także środki na nadciśnienie tętnicze, astmę, miażdżycę czy niewydolność serca.

Zarząd porozumienia skierował również pytanie do Ministerstwa Zdrowia. Trzeba bowiem uściślić, czy leki, które znajdują się na zaproponowanej przez resort zdrowia liście będą dostępne dla wszystkich seniorów, którzy ukończyli 75.rok życia całkowicie bezpłatnie, czy też będzie brana pod uwagę tzw. charakterystyka produktu leczniczego. Refundacja zgodnie z ChPL spowoduje, że nie zawsze lek z listy będzie bezpłatny.

Jestem optymistą. Malkontenci zawsze się znajdą, ale ja mam nadzieję, że z biegiem czasu ta lista będzie coraz dłuższa i znajdą się na niej również leki, które pomogą walczyć seniorom z chorobą zwyrodnieniową stawów. Dobrze, że są leki na osteoporozę i przerost gruczołu krokowego - dodaje Marek Twardowski.

Zenon Wasilewski, ekspert do spraw prawa medycznego i członek BCC:
- Na pierwszy rzut oka widać, że lista została przygotowana profesjonalnie. Nie przez polityków czy firmy farmaceutyczne, ale przez specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Wbrew obawom że znajdą się na niej tylko przestarzałe i najtańsze leki. Zawiera wiele nowoczesnych leków. Zachowane zostały kryteria skuteczności, bezpieczeństwa i efektywności kosztowej.

Lista obejmuje leki wydawane obecnie pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30 lub 50 proc.. Od 1 września będą wydawane seniorom którzy ukończyli 75 lat bez żadnych dopłat. Co znacząco poprawi ich domowy budżet.

Znajdują się na niej leki ratujące życie bez których większość seniorów nie może się obyć. Dobrze, że na liście 75+ znalazły się leki na osteoporozę i przerost gruczołu krokowego a także leki stosowane w chorobie zakrzepowo-zatorowej. Są również analogi długo działających insulin a przede wszystkim leki na astmę, POCHP, miażdżycę, nadciśnienie tętniczne, niewydolność krążenia i serca. Ważne, że lista zawiera odpowiedniki wielu leków.

Na liście zabrakło podstawowych leków stosowanych w psychiatrii..Konieczne jest także rozszerzenie listy o leki dla pacjenta geriatrycznego na wspomaganie leczenia osteoporozy. Brakuje również leków na inkontynencję moczu, dokuczliwej przewlekłej choroby wielu pacjentek w wieku senioralnym. Należy mieć nadzieję ,ze z czasem lista będzie uzupełniana nie tylko o konkretne leki ale przede wszystkim o dodatkowe substancje czynne.

Problemem są pacjenci opuszczający szpitale i wymagający przyjmowania leków ordynowanych w szpitalu. W szpitalach nie pracują lekarze z uprawnieniami do wypisywania recept na bezpłatne leki . Pacjent musi udać się po darmową receptę do lekarza POZ lub wykupić leki przepisane w szpitalu.

Renata Górna, radca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i członek zespołu do spraw zdrowia, warunków pracy i osób niepełnosprawnych działającego przy OPZZ:
- Wydając opinię o tym, jakie kategorie leków znalazły się na liście, zarówno prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jak i Ministerstwo Zdrowia uwzględnili takie kryteria jak znaczenie jednostki chorobowej pacjentów z populacji 75 lat, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania danego leku na podstawie najnowszych rekomendacji klinicznych jak i dostępności wskazanych terapii dla pacjentów (na podstawie danych o wielkości dopłat).

Partnerzy społeczni pozytywnie, choć z kilkoma uwagami, ocenili projekt. Wskazaliśmy wspólnie, że oczekujemy od resortu zdrowia konsultacji w zakresie tworzenia kolejnych wykazów, uwzględniających opinie pacjentów, środowisk medycznych i ekspertów.

Jako OPZZ także przedstawiliśmy opinię do omawianego wykazu.

Za pozytywne uznaliśmy min.:
- zastosowane kryteria uwzględnienia leków na dość powszechne choroby przewlekłe w tej kategorii wiekowej (np. choroby niedokrwienne serca, niewydolność serca, udary, choroby zakrzepowo –zatorowe, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca, depresje, otępienia, zmiany zwyrodnieniowe, choroby naczyniowe itp.);
- umieszczenia na liście farmaceutyków krajowych producentów;
- znaczącą liczbę pozycji leków dotychczas dostępnych za odpłatnością 30 proc.;
- uwzględnienia leków pomagających kontynuować terapie w schorzeniach powszechnych dla wieku 75+;

W ocenie OPZZ konieczne jest:
- uwzględnienie w kolejnych wersjach wykazu, większego asortymentu leków obecnie dostępnych za odpłatnością 50 procent (aby znacząco i systematycznie odciążyć współpłacenie pacjentów);
- stałe monitorowanie spożycia leków z ww. wykazu, w szczególności niedopuszczenie do ich braku w sytuacji przekroczenia limitu na ten rok zaplanowanego w ustawie budżetowej (125 mln zł na 4 miesiące);
- zabezpieczenie leków w aptekach, tak aby starsi pacjenci nie mieli problemów z ich wykupem;
- branie pod uwagę nowoczesnych leków innowacyjnych, o udowodnionej skuteczności klinicznej;
- monitorowanie spożycia leków przeciwbólowych (których jest niewiele, jednak pacjenci bez ordynacji lekarza sięgają po nie zbyt często);
- włączenie strony społecznej w konsultacje społeczne nad kolejnymi wykazami (listy mają być modyfikowane co 2 miesiące);
- uwzględnienie większego wyboru leków na nadciśnienie oraz insulin (obecnie są tylko analogi), a także suplementów diet wspomagających leczenie w wielu jednostkach chorobowych oraz wyrobów medycznych najpowszechniej stosowanych;
- stałe zwiększanie budżetu w kolejnych latach na ten cel, jak też modyfikację ustaw uwzględniających nie tylko kryteria wiekowe ale przede wszystkim ekonomiczne (bo te są największą barierą w dostępie do leków);

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.