Wyślij
Udostępnij:
 
 

Janczewska: Samorządy mają największą wiedzę o potrzebach obywateli

Autor: Krystian Lurka |Data: 11.09.2019
 
 
- Samorządy powinny zarządzać opieką zdrowotną na poziomie regionalnym. Dlaczego? Bo mają największą wiedzę o potrzebach obywateli. Powinny szybko rozwiązywać ewentualne problemy regionalnej ochrony zdrowia - mówi Anna Janczewska, minister zdrowia w gospodarczym gabinecie cieni Business Centre Club, odpowiadając na pytania w sondzie "Gdybym był ministrem zdrowia...". Rozmowę o przyszłości systemu będziemy prowadzić także podczas "Wizji Zdrowia" w październiku 2019 r.
Gdybym była ministrem zdrowia, to…
- Zanim bym się zgodziła na objecie tego stanowiska, postawiłabym dwa warunki: powołanie przez premiera ponadpartyjnej Narodowej Rady Zdrowia Publicznego oraz ustanowienie stanowiska ministra zdrowia w randze wicepremiera. To dawałoby nadzieję na nadanie zagadnieniom ochrony zdrowia , które Polacy uważają za najważniejszy priorytet rządu, najwyższej rangi. Umożliwiłoby również wyjście z silosowego podejścia do ochrony zdrowia. Gdyby te warunki zostały spełnione, wraz z gronem ponadpartyjnych ekspertów oraz Narodową Radą Zdrowia Publicznego wypracowalibyśmy wizję dla polskiego systemu ochrony zdrowia oraz strategie krótko- i długo okresową. Sporo już na temat wizji i strategii dyskutowano, jednak do tej pory nie powstał ponadpartyjny dokument z mocą sprawczą. Następnym krokiem byłoby określenie niezbędnych środków finansowych potrzebnych na realizację tej wizji i strategii w kolejnych latach. Za szalenie ważne uważam też wprowadzenie do szkół i na studiach obowiązkowego przedmiotu – nauki o zdrowiu, którego to program byłby wypracowany wspólnie z ministrem edukacji i ministrem szkolnictwa wyższego.

Co zrobić, aby pieniędzy na system ochrony zdrowia było więcej?
- Nikt już dzisiaj nie ma wątpliwości, że powinno być ich znacznie więcej. Należałoby przede wszystkim dokonać przeglądu budżetu państwa i wypracować konsensus na poziomie rządu, które zaplanowane wydatki można przesunąć na rzecz ochrony zdrowia, mając cały czas na uwadze, czego Polacy potrzebują najbardziej i jakie konsekwencje społeczne oraz finansowe ponosimy wszyscy w związku ze skutkami ciągłego kryzysu w ochronie zdrowia. Z pewnością wprowadziłabym jak najszybciej ustawę o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych oraz opodatkowanie niezdrowej żywności. Dokonałabym przeglądu wpływów państwa z wszystkich akcyz na produkty, które mają zły wpływ na nasze zdrowie, jak np. alkohol czy tytoń. Przychody te powinny zdecydowanie zasilać budżet ochrony zdrowia. Równolegle podjęłabym działania zmierzające do szybszej informatyzacji ochrony zdrowia, by dysponować danymi , które umożliwią między innymi wskazanie źródeł ewentualnego marnotrawstwa i poczynienia oszczędności w ochronie zdrowia. Na poziomie poszczególnych jednostek ochrony zdrowia można by zresztą wskazać takie źródła marnotrawstwa dość szybko , używając narzędzia, jakim jest lean managament.

Czy samorządy powinny zarządzać opieką zdrowotną?
- Samorządy powinny zarządzać opieką zdrowotną na poziomie regionalnym, ale zgodnie z przyjętą dla całego kraju wizją i strategią ochrony zdrowia. To samorządy mają największą wiedzę o potrzebach obywateli w swoich regionach i powinny szybko rozwiązywać ewentualne problemy regionalnej ochrony zdrowia.

Czy w systemie powinien być tylko jeden płatnik?
- Zdecydowanie nie, opowiadam się za konkurencyjnym modelem ubezpieczycieli, który wymuszałby jakość i terminowość świadczenia usług medycznych. Modele takie funkcjonują z powodzeniem w wielu krajach, które mają najlepsze systemy ochrony zdrowia w Europie.

Czy publiczne szpitale (działające w formule SPZOZ) powinny mieć możliwość wykonywania świadczeń komercyjnych?
- Zdecydowanie tak. Po pierwsze, przemawia za tym konieczność równego traktowania podmiotów publicznych i prywatnych. Po drugie, dałoby to szpitalom publicznym możliwość pełniejszego wykorzystywania po godzinach bardzo często bogatej bazy sprzętowej i pozyskiwanie w ten sposób dodatkowych funduszy na swoją działalność. Należałoby to tylko odpowiednio uregulować, by zapobiec ewentualnym patologiom. Równocześnie powinno się umożliwić ubieganie się podmiotom niepublicznym o fundusze ubezpieczyciela na równych prawach z jednostkami publicznymi.

Czy należy wprowadzić możliwości prywatnej, dobrowolnej dopłaty do świadczenia gwarantującego wyższy standard usługi medycznej?
- Tu byłabym bardzo ostrożna i nie optowałabym za takim rozwiązaniem. Ten aspekt mogą załatwić dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.

Jak oddłużyć placówkę ochrony zdrowia?
- Proces oddłużania powinien być poprzedzony kompleksową analizą zadłużonych jednostek zdrowia w całym kraju. Na tej podstawie będzie można przygotować listę tych, które powinny zostać oddłużone, bo np. są ważne regionalnie lub pełnią inne istotne dla potrzeb zdrowotnych funkcje. Warunkiem oddłużenia danej jednostki powinno być jednak przedstawienie wiarygodnego planu restrukturyzacji, poprzedzone audytem, zgodnie między innymi z filozofią lean management. Celem tej koncepcji zarzadzania jest tworzenie planu racjonalnego i efektywnego działania organizacji. Zaakceptowane projekty restrukturyzacji powinny podlegać następnie systematycznej ewaluacji przez powołany w ministerstwie zdrowia zespół , a pieniądze na oddłużenie powinny być przekazywane do oddłużanych placówek w ratach, po pozytywnym wyniku kolejnej ewaluacji.

Wkrótce opublikujemy więcej wywiadów z ekspertami.

Przeczytaj także: "Mołdach: Zabranianie dopłacania do leczenia to niegodziwość", "Prof. Czauderna o tym, jak oddłużyć placówki ochrony zdrowia", "Hupało: Wróćmy do koncepcji wielu podmiotów ubezpieczeniowych konkurujących z sobą", "Kornowska: Stworzyłabym warunki do współpłacenia i zaistnienia ubezpieczeń komplementarnych", "Rozwadowski: Samorządy powinny zarządzać opieką zdrowotną", "Pakulski: Musimy więcej płacić na opiekę zdrowotną" i "Jędrzejczyk: Gdybym był ministrem zdrowia to...".

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji "Wizja Zdrowia" znajdują się na stronie: www.termedia.pl/WizjaZdrowia2019.

Na konferencję można zarejestrować się na stronie: www.termedia.pl/WizjaZdrowia2019/Rejestracja.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe