Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Kiedy polscy pacjenci z rakiem płuca będą mieli zapewniony dostęp do terapii na europejskim poziomie? ►

Autor: Iwona Konarska |Data: 28.01.2022
 
 
W trakcie konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia eksperci komentowali m.in. raport „Nierówności w leczeniu raka płuca w Europie na przykładzie raka niedrobnokomórkowego”. Dane dotyczące Polski były prezentowane po raz pierwszy.
Eksperci podkreślali, że opóźnienia i zaniechania w diagnostyce oraz leczeniu powodują, że pacjenci nie trafiają do programów lekowych, przez co nie mają dostępu do najbardziej skutecznych, innowacyjnych terapii stosowanych w pierwszej, kluczowej linii leczenia. Zmienić tę sytuację pozwolą ośrodki kompleksowej opieki, które umożliwią skrócenie ścieżki pacjenta, ale także będą w stanie zapewnić wysoką jakość nie tylko w leczeniu, również w profilaktyce, diagnostyce i rehabilitacji. Wśród zainteresowanych specjalistów jest konsensus dotyczący konieczności ich powstania.

Zwracano uwagę, że wdrażane są terapie nie tylko dla grup najciężej chorych na raka płuca, a więc gdy stan jest zaawansowany. Dotyczy to także leczenia adiuwantowego skierowanego do chorych operowanych, a zatem wczesnych postaci raka.

Zauważono, że dostępny w Polsce program lekowy w raku płuca jest na europejskim poziomie, ale nie ma wystarczającego finansowania diagnostyki patomorfologicznej i immunohistochemii, co sprawia, że nie wykorzystujemy w pełni potencjału istniejącego już programu lekowego, przez co wielu pacjentów otrzymuje suboptymalne leczenie.

Z każdym rokiem dostępnych jest coraz więcej nowoczesnych terapii, tym ważniejsze jest, aby były one na polskiej liście terapii refundowanych.


Debata odbyła się w trakcie konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022 organizowanej przez Wydawnictwo Termedia.

Uczestniczyli w niej:
– Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,
– Maciej Krzakowski, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej,
– Adam Maciejczyk z Dolnośląskiego Centrum Onkologii,
– Aleksandra Rudnicka z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
– gość specjalny Thomas Hofmarcher ze Swedish Institute of Health Economics (IHE), który przybliżył wspomniany raport.

Mederatorem był Krzysztof Jakubiak.

Zapraszamy do zapoznania się z polskim fragmentem omawianego raportu:

RAPORT

Poniżej nagranie z panelu.Relacje z paneli wraz z opiniami ekspertów zamieścimy w najbliższym numerze „Kuriera Medycznego” i na portalu Termedia.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.