Wyślij
Udostępnij:
 
 
Althealthworks.com/zdjęcie ilustracyjne

Lekarz w polu, ale dostanie 5 tysięcy złotych miesięcznie

Autor: Krystian Lurka |Data: 05.08.2019
 
 
Opublikowano projekt zmieniający warunki zawierania i realizacji umów w podstawowej opiece zdrowotnej. Co z niego wynika? Zaproponowano ryczałt w wysokości 5 tysięcy złotych miesięcznie dla pracujących na terenach wiejskich lekarzy, którzy nie posiadają specjalizacji i nie są w trakcie specjalizacji.
Proponowane w zarządzeniu zmiany dotyczą:
- wzrostu stawek kapitacyjnych, które stosuje się do lekarzy POZ, pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych w przypadku posiadania przez podmioty lecznicze certyfikatów akredytacyjnych wydanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Stawki kapitacyjne mają wynosić dla lekarzy POZ 160,56 zł, pielęgniarek POZ - 42,12 zł, położnych POZ - 27,84 zł i pielęgniarek szkolnych - 91,08 zł,
- wprowadzenia współczynnika 3,2 korygującego bazową stawkę roczną dla lekarzy POZ w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę, choroby układu krążenia i tarczycy,
- wzrostu stawek kapitacyjnych stosowanych do lekarzy POZ w przypadku wystawiania e-recept. Stawki mają być uzależnione od procentowego udziału e-recept w ogólnej liczbie porad, w czasie których wystawiono recepty, mają też być zróżnicowane miesięcznie. Przykład? W październiku mają wynosić od 162,12 zł w przypadku lekarzy wystawiających 5-30 proc. e-recept, a 166,92 zł w przypadku lekarzy wystawiających powyżej 80 proc. e-recept.
- wprowadzenia finansowania realizacji świadczeń przez dodatkowych lekarzy, którzy nie posiadają specjalizacji i nie są w trakcie specjalizacji, na terenach wiejskich o małej gęstości zaludnienia (do 50 mieszkańców na kilometr kwadratowy). W zarządzeniu świadczenie lekarza POZ związane z zapewnieniem dostępności do świadczeń na terenach o małej gęstości zaludnienia wynosi 5 tys. zł miesięcznie,

Zarządzenie wchodzi w życie od 1 września 2019 roku.

Przewidywane skutki finansowe?

W przypadku wzrostu stawek kapitycyjnych i wprowadzenie współczynnika korygującego to w 2019 r. to około 41,5 mln zł, a w 2020 r. około 863 mln zł. Finansowanie lekarzy na wsiach? - Brak możliwości oszacowania skutków finansowych - czytamy w zarządzaniu projekt.

Dokument przekazano do konsultacji.

Jeśli chcesz zarządzanie i załączniki, kliknij w: "Projekt zmieniający warunki zawierania i realizacji umów w podstawowej opiece zdrowotnej".
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe