Wyślij
Udostępnij:
 
 

Małopolski tele-Anioł

Autor: Alicja Kostecka |Data: 23.08.2019
 
 
Małopolska wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne funkcjonować.
Celem projektu Małopolski tele-Anioł jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan jak najdłużej pozostać w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

W ramach projektu funkcjonuje Centrum Teleopieki, które umożliwia wszystkim uczestnikom całodobowego przekazanie informacji i wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia oraz wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Podopieczny nosi niewielkie urządzenie na nadgarstku. Jest ono wyposażone w guzik umożliwiający wezwanie pomocy oraz kartę SIM, co pozwala działać urządzeniu jak telefon. Wciśnięcie guzika powoduje natychmiastowe połączenie się z Centrum Teleopieki. Bez względu na porę dnia lub nocy w centrum na pierwszej linii czekają wykwalifikowani ratownicy medyczni. W godzinach dziennych pracuje także psycholog oraz asystenci teleopieki.

System teleopieki automatycznie identyfikuje podopiecznego i wyświetla ratownikowi cyfrową kartę podopiecznego z najważniejszymi informacjami o osobie łączącej się z telecentrum.

Wykwalifikowany pracownik ocenia sytuację i podejmuje działania odpowiednie do zgłoszonego problemu, np. zawiadamia osoby podane do kontaktu, udziela porady, wzywa odpowiednie służby ratunkowe. Pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu.

- Mimo, że rekrutacja ciągle jest jeszcze w toku, już widzimy, że trafiliśmy z nim w przysłowiową „dziesiątkę” - mówi Grzegorz Lipiec z zarządu województwa małopolskiego.


By jeszcze skuteczniej dotrzeć z informacją o trwającej rekrutacji do projektu Małopolski Tele-Anioł, samorząd województwa zaprosił do współpracy gminy z całego regionu. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedziała niemal sto samorządów.

W Małopolsce z 10 000 osób niesamodzielnych włączonych do projektu – 3 216 uczestników (w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) skorzysta z usług opiekuńczych (1 608 osób) lub sąsiedzkich usług opiekuńczych (1 608 osób) świadczonych w miejscu zamieszkania.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 38 mln zł, z czego prawie 32,5 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe