Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Mniejsze kolejki do specjalistów

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 26.11.2021
 
 
Tagi: NFZ, AOS
Opublikowano zarządzenie w sprawie świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – w nowelizacji podwyższono wycenę przy rozliczaniu pierwszych wizyt w poradniach specjalistycznych. Których dziedzin dotyczą poprawki?
– Zmiany wprowadzone przepisami polegają na podniesieniu współczynnika stosowanego przy rozliczaniu porad pierwszorazowych udzielanych świadczeniobiorcom powyżej osiemnastego roku życia, wykonywanych w poradniach alergologicznych, endokrynologicznych, kardiologicznych i neurologicznych – do wysokości 1,8 – poinformowano w uzasadnieniu. Utrzymano jednocześnie pozostałe zasady rozliczania porad pierwszorazowych.

Nowe przepisy mają – jak argumentuje płatnik – „zwiększyć dostępność specjalistów dla pacjentów, przyspieszyć terminy wizyt, skrócić czas oczekiwania na poradę i diagnozę”.

Nowe zasady rozliczania świadczeń mają zastosowanie od 1 listopada 2021 r., a zmiany wycen mają kosztować prawie 43 mln zł – w roku 2021, od listopada 6 131 072 zł, a w 2022 r. 36 786 430 zł.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Zarządzenie nr 188/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Przeczytaj także: „Uwolnić szpitale”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.