123RF

Modernizacja podziemnych szpitali na czas wojny

Udostępnij:

Rząd planuje budowę podziemnej infrastruktury medyczno-technicznej w szpitalach, dla których organem założycielskim jest MSWiA i MON. Podczas wojny mogłyby odbywać się w nich między innymi operacje chirurgiczne. 

– Z informacji zamieszczonych na rządowych stronach wynika, że obecnie jest 29 zakładów opieki zdrowotnej MSWiA, w tym zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, a także 19 szpitali wojskowych – podaje Prawo.pl.

Obecnie szpitalne schrony (z salami operacyjnymi i łóżkami) to raczej obiekty do zwiedzania. Jednym z nich jest schron pod Szpitalem im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Krzysztof Posłuszny, prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce, zaznacza, że szpitale to niejedyne miejsca, w których przewiduje się pomaganie rannym w przypadku konfliktu. Takimi miejscami będą wybudowane „tysiąclatki”.  W 1957 r. Ministerstwo Oświaty porozumiało się z Departamentem Wojskowym Ministerstwa Zdrowia, by zbudować szkoły, które miałyby być wykorzystane na prowizoryczne szpitale”.

– Innym problemem jest także fakt, że większość istniejących budowli ochronnych znajduje się w rękach prywatnych, na które przerzucono obowiązek utrzymania obiektów. Niechęć właścicieli do samodzielnego utrzymywania i modernizowania budowli ochronnych w ich zasobach oraz brak wizji współpracy z samorządem lub zachęt do działań w formie np. ulg podatkowych uwidacznia się w aktualnym stanie schronów i ukryć – mówi Krzysztof Posłuszny.

Szpitalne schrony w szpitalach podległych MSWiA i MON
Na sfinansowanie działań, które mają zabezpieczyć ludność na okoliczność wojny, ma zostać przeznaczone 49,5 mld zł (w tej części wymieniono szpitale). Wynika to z projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. W sumie w ocenie skutków regulacji projektu w okresie od 2025 r. do 2034 r. założono wydatki w łącznej wysokości 262,5 mld zł. 

Przewiduje się realizację zadań związanych z budową w placówkach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwo Obrony Narodowej (w tym w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA i Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowego Instytutu Badawczego), podziemnej infrastruktury medyczno-technicznej zapewniającej w czasie wojennym leczenie chirurgiczne, funkcjonalność intensywnej terapii oraz oddział łóżkowy, ze zdolnościami zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu w warunkach skażeń.

Pieniądze z tej puli (49,5 mld zł) mają trafić na dofinansowanie budowy, modernizacji lub remontów i utrzymania budowli ochronnych oraz budowania odporności infrastruktury.

Przeczytaj także: „Wojska medyczne?”.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.