iStock

Nowa specjalizacja – projekt

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
7 listopada opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W dokumencie – który przekazano do konsultacji – zapisano utworzenie nowej specjalizacji, to jest psychoterapii.
– Umożliwi to podniesienie, podczas kształcenia podyplomowego, kwalifikacji zawodowych osób posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub osób, które uzyskały tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunkach lekarskim, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji – wskazano w dokumencie, podkreślając, że „osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych i związanych z nimi zaburzeń somatycznych poprzez nawiązywanie szczególnej relacji interpersonalnej nazywanej relacją psychoterapeutyczną, umożliwiającą zaistnienie procesu psychoterapeutycznego, w którym język jest zasadniczym sposobem komunikacji”.

– Celem oddziaływań psychospołecznych stosowanych przez specjalistę w dziedzinie psychoterapii jest usunięcie zaburzeń psychicznych poprzez zmianę sposobów przeżywania, poznawania i zachowania. W wyniku tych oddziaływań pacjent zdobywa nową wiedzę i uczy się nowych wzorców reagowania emocjonalnego i zachowania. Adresatem tych oddziaływań będą pacjenci pełnoletni, u których rozpoznanie i przyczyny powstania objawów zaburzeń psychicznych uzasadniają, zgodnie ze współczesną wiedzą o etiopatogenezie, zastosowanie psychoterapii – wyjaśniono w rozporządzeniu.

Wyliczono, że „posiadane umiejętności po zakończeniu nowej specjalizacji umożliwią między innymi:
– rozpoznawanie objawów zaburzeń psychicznych,
– diagnozowanie potrzeb terapeutycznych w tym zakresie,
– wypracowanie u pacjentów umiejętności przezwyciężania kryzysów psychicznych oraz zmiany sposobów przeżywania, poznawania i zachowania,
– monitorowanie postępów w procesie terapii,
– nawiązywanie relacji psychoterapeutycznej niezbędnej do wytworzenia i podtrzymania u pacjenta woli współpracy i zaangażowania w terapię”.

– Psychoterapia to uznana metoda terapeutyczna, która może być stosowana jako monoterapia w zaburzeniach psychicznych o łagodnym nasileniu. Połączenie psychoterapii z farmakoterapią lub metodami biologicznymi to optymalna forma leczenia zaburzeń psychicznych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu – podkreślono w projekcie. Dodano, że „nowa specjalizacja zwiększy również dostępność psychoterapii, szczególnie w ramach leczenia środowiskowego realizowanego poprzez centrum zdrowia psychicznego”.

Udostępniamy projekt w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Uwagi do projektu można wysyłać na adres: k.gortat@mz.gov.pl – do 30 dni od dnia pisma w sprawie dokumentu.

Przeczytaj także: „Dzieci – nasza przyszłość”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.