Senat

Nowelizacja ustawy o mapach potrzeb zdrowotnych jest niekonstytucyjna ►

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: Senat
Senatorowie zajęli się nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zmienia zasady ustalania map potrzeb zdrowotnych – sprawozdawca Wojciech Konieczny zarekomendował odrzucenie noweli, bo „zamiast rozwiązywać problemy ochrony zdrowia, wprowadzi niekonstytucyjne rozwiązania”.
16 czerwca sprawozdawca Wojciech Konieczny z Lewicy, prezentując stanowisko senackiej Komisji Zdrowia, przytoczył opinię Piotra Magdy, głównego legislatora z Biura Legislacyjnego Senatu, który wskazuje na niekonstytucyjność zmian.

– Zgodnie z nowym brzmieniem art. 95a ust. 1 ustawy o świadczeniach minister zdrowia opracowuje, ustala i aktualizuje mapę potrzeb zdrowotnych m.in. w celu „identyfikacji priorytetowych potrzeb zdrowotnych”. Zdaniem Piotra Magdy w konsekwencji ustawa zmierza do uchylenia delegacji do wydania rozporządzenia w sprawie priorytetów zdrowotnych. W efekcie obowiązujący nakaz uwzględniania priorytetów zdrowotnych przy kwalifikowaniu danego świadczenia opieki zdrowotnej jako gwarantowanego zostanie zastąpiony nakazem uwzględniania ustalonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia mapy potrzeb zdrowotnych – w konsekwencji to postanowienia dokumentu o charakterze analitycznym, niebędącego źródłem prawa powszechnie obowiązującego, zastąpią właściwe rozporządzenia.

– Te błędy są na tyle istotne, że nie da się tej ustawy poprawić właściwie. Trzeba byłoby ją napisać od nowa, jeżeli miałaby być zgodna z zasadami legislacji – podsumował Konieczny, rekomendując odrzucenie noweli.

Co na to obecny podczas posiedzenia wiceminister Sławomir Gadomski?

Część o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw rozpoczęła się w 2 godz. 58 min. nagrania.Głosowanie w sprawie ustawy odbędzie się pod koniec trzydniowego posiedzenia Senatu, które rozpoczęło się 16 czerwca, a zakończy się w 18 czerwca.

Przeczytaj także: „Mapy potrzeb zdrowotnych przepadły w głosowaniu”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.