Wyślij
Udostępnij:
 
 
Ostro na linii pielęgniarki – ratownicy. Te pierwsze grożą Trybunałem Konstytucyjnym
Autor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 10.07.2019
 
 
Trwa gorąca, listowna wymiana ciosów między pielęgniarkami a ratownikami. Po ostrym piśmie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratowniczej równie ostro odpowiedziała Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.
O co idzie spór? O to czy ratownik może być szefem SOR. Zapis przewidujący taką możliwość wprowadził minister zdrowia. Pielęgniarki zaprotestowały. Dwa dni temu spotkało się to z ostrą reakcją ratowników.

- Musimy jako całe środowisko ratowników medycznych przeciwstawić się agresji zarządu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wobec ratowników medycznych – czytamy w stanowisku Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

O stanowisku ratowników – czytaj Ratownik kontra pielęgniarka

W środę odpowiedziała specjalnym stanowiskiem Naczelna Izba Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Po raz kolejny zanegowały możliwość prowadzenia oddziałów przez ratowników.

- Zgodnie z obecnym stanem prawnym szpitalny oddział ratunkowy może być kierowany tylko przez pielęgniarkę oddziałową będącą pielęgniarką sytemu – pisze NIPiP. - Wprowadzając możliwość koordynowania szpitalnego oddziału ratunkowego przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego – ustawodawca wydał taki zapis bez delegacji ustawowej, co otwiera drogę do złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego – dodaje.

Izba – powołując się na inne zapisy prawne - zauważa, że status pielęgniarki systemu może uzyskać osoba:

1. która spełnia wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej, posiada pełna zdolność do czynności prawnych, której stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki, która wykazuje nienaganną postawę etyczną (art.28 u.z.p.p.),
2. oraz dodatkowo jest pielęgniarką posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym (art. 3 pkt.6 u.P.R.M.).
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe