Wyślij
Udostępnij:
 
 
Polacy o ochronie zdrowia: do poważnej poprawki
 
Działy: Aktualności
Dwie trzecie Polaków jest niezadowolonych z ochrony zdrowia – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Najgorzej postrzegamy dostępność do specjalistów (83 proc. ocen negatywnych), najlepiej zaś kompetencje lekarzy (70 proc ocen pozytywnych).
Jak opisuje „Rzeczpospolita” trzech na dziesięciu ankietowanych (30 proc) pozytywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, natomiast dwie trzecie negatywnie (66 proc.), w tym 27 proc. – zdecydowanie negatywnie. W ciągu ostatnich dwóch lat przybyło zadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej (o 7 punktów procentowych), a ubyło niezadowolonych (o 8 punktów).

Zdecydowana większość badanych pozytywnie oceniła kompetencje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (70 proc. ocen pozytywnych), ich dostępność (68 proc) oraz zaangażowanie (65 proc.).

Ankietowani w większości uważają również, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej właściwie rozpoznają problemy pacjentów i podejmują trafne decyzje co do dalszego postępowania (57proc.), dobrze oceniają nastawienie do pacjentów, twierdząc, iż są oni traktowani z życzliwością i troską (57proc.).

Natomiast do najgorzej postrzeganych aspektów funkcjonowania opieki zdrowotnej respondenci zaliczają dostępność wizyt u specjalistów (83 proc. ocen negatywnych) oraz niewystarczającą liczbę personelu medycznego w szpitalach (70 proc).
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe