Polska Platforma Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”

Udostępnij:
Przedstawiciele najważniejszych w Polsce placówek naukowych oraz firm farmaceutycznych podpisali dziś (17 marca) umowę dotyczącą utworzenia Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”. Zawarte porozumienie zwiększa szanse na pozyskanie unijnych środków na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem neuromedycyny.
Polska Platforma Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed” to pierwsza w naszym kraju Platforma Technologiczna łączącą naukowców i przedsiębiorców z dziedziny neuromedycyny, neurobiologii i farmacji.

Inicjatorami jej utworzenia są: prof. Leszek Kaczmarek, kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, prof. Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz dr Maciej Wieczorek, prezes zarządu Celon Pharma S.A.

Nowo powstała inicjatywa ma na celu zwiększenie znaczenia nowoczesnej neuromedycny w ramach gospodarki europejskiej. Do zadań „InnoNeuroMed” będzie należało m.in. angażowanie się w definiowanie i implementację europejskich Strategicznych Agend Badawczych oraz aktywne uczestnictwo w programach naukowo-badawczych Unii Europejskiej (m.in. Horyzont 2020). Członkowie platformy „InnoNeuroMed” zajmą się także przygotowywaniem krajowego strategicznego studium do programu badawczego nakierowanego na potrzeby przedsiębiorstw i instytucji naukowych oraz opracowaniem strategii dla rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie neuromedycyny.

Choroby układu nerwowego stanowią obecnie jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny i systemu opieki zdrowotnej. Koszty terapeutyczne i społeczne chorób układu nerwowego w Unii Europejskiej sięgają 800 mld euro rocznie, co oznacza, że przekraczają one łączne wydatki na zwalczanie nowotworów, chorób układu krążenia i cukrzycy.

– Należy pamiętać, że będą one jeszcze rosły z uwagi na postępujące starzenie się społeczeństwa. W ciągu najbliższych 20 lat depresja stanie się jedną z najpowszechniej występujących chorób, dlatego poszukiwanie i wdrażanie nowych terapii schorzeń układu nerwowego jest priorytetowym zadaniem stawianym przed naukowcami z dziedzin neurobiologii i neuromedycyny. Powstanie „InnoNeuroMed” daje nadzieję na to, że przed polską neuromedycyną otworzą się nowe horyzonty, dzięki którym walka z chorobami układu nerwowego stanie się jeszcze skuteczniejsza – mówi prof. Leszek Kaczmarek, kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, koordynator naukowy przedsięwzięcia

Do grona członków założycieli należą:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
w Warszawie
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Celon Pharma S.A.
ADR Sp. z o.o.
Genexo Sp. z o. o.
OncoArendi Therapeutics Sp. z. o. o
Polpharma S.A.
Selvita S.A.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.