Wyślij
Udostępnij:
 
 

Poprawiony projekt ustawy o sieci: tylko 4 procent sieciowych pieniędzy dla niepublicznych

Źródło: BL
Redaktor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 15.12.2016
 
 
Dotarliśmy do nowej wersji projektu ustawy o sieci. Nie jest to jeszcze wersja ostateczna, ale - dziś rozpatrywana w trybie konsultacji. Do podmiotów niepupublicznych trafić ma 4 proc. pieniędzy przeznaczanych na sieć szpitali.
- Wśród podmiotów, które wchodzą do systemu zabezpieczenia około 11 procent liczby podmiotów jest niepublicznych, którym odpowiada ponad 4 proc. wartości środków w ramach systemu zabezpieczenia – podaje ocena skutków regulacji. - Odsetek podmiotów niepublicznych jest najwyższy na poziomie onkologicznym ok. 24 proc. liczby podmiotów na tym poziomie, którym odpowiada ok. 15 proc. środków na tym poziomie – zauważają autorzy oceny.

W innym miejscu autorzy ostrzegają. - Podmioty lecznicze niezakwalifikowane do systemu zabezpieczenia będą miały relatywnie mniejszą szansę na uzyskanie finansowania udzielanych przez siebie świadczeń ze środków publicznych – zauważają.

Dlaczego potrzebne są zmiany? - Zachwiana została zasada udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób kompleksowy i ciągły. A okresowe postępowania konkursowe (…) promowały, zamiast ww. kompleksowości, fragmentację procesu udzielania świadczeń – twierdzą autorzy projektu.

Jeśli chcesz przeczytać nową wersję ustawy, kliknij: TUTAJ

Jeśli chcesz przeczytać nowy opis skutków regulacji, kliknij: TUTAJ


Czym różni się nowy projekt od wersji pierwotnej? O komentarz poprosiliśmy Grzegorza Byszewskiego, zastępcę dyrektora Centrum Monitoringu Legislacji przy Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst komentarza poniżej:
- Partnerzy społeczni otrzymali nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z projektami aktów wykonawczych. Co do samego projektu to wyraźnie widać, że nadal wiele pytań zadanych w trakcie konsultacji społecznych nie znalazło odpowiedzi w projekcie.

Z pewnością zostały utrzymane kryteria które w dużej mierze eliminują sektor prywatny z dostępu do publicznych środków (np. obowiązek posiadania kontraktu na SOR lub Izbę Przyjęć). Ilość środków która ma być rozdysponowana w ramach sieci także wzrosła w stosunku do wcześniejszych deklaracji Ministra Zdrowia. W Uzasadnieniu wręcz napisano „zawieranie umów na realizacje świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego w trybie konkursu (...) pozostanie jako rozwiązania o charakterze subsydiarnym".

Brakuje nam bardzo mocno w projekcie elementów jakościowych i premiujących efektywność podmiotów leczniczych – co mogłoby spowodować skrócenie kolejki. Nadal wątpliwości budzi korelacja sieci z mapami potrzeb zdrowotnych – co prawda OW NFZ ma kupować świadczenia na podstawie planu zakupów, które sporządza się w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, to jednak sieć spowoduje, że usługi będą kupowanie pakietowo – po kilka oddziałów jednocześnie więc nie ma gwarancji technicznych możliwości odzwierciedlenia rzeczywistych potrzeb.

Ponadto nadal wygląda na to, że IOWSZ jest poza systemem – bo nie ma sankcji dla szpitala będącego w sieci za inwestycje (w tym odtworzeniowe) niezgodne z potrzebami sieci (wymusić mogą to tylko środku unijne które zgodnie z prawem wymagają zgody wg. IOWISZA). Projekt wymaga jeszcze dalszych analiz w celu przedstawienia skutków wdrożenia w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.


Oprac. całości: Bartłomiej Leśniewski
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.