Wyślij
Udostępnij:
 
 
Agnieszka Sadowska/Agencja Wyborcza.pl

Pytanie o maksymalny czas przebywania na SOR

Źródło: Sejm
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 29.09.2022
 
 
Czy wkrótce rozpoczną się prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie zmian do ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, określających maksymalny czasu pozostawania pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych? Tego dowiadujemy się z odpowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski na interpelację posła Prawa i Sprawiedliwości Kazimierza Matusznego.
Pytanie posła Matusznego
– Zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy z 8 września 2006 r. (Dz.U. nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia – przypomniał w interpelacji poseł Kazimierz Matuszny, dodając, że „powołana ustawa nie określa maksymalnego czasu, w jakim pacjent w stanie nagłego zagrożenia ma otrzymać pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym”.

Poseł zwrócił się jednocześnie do resortu z pytaniem o to, czy wkrótce rozpoczną się prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie zmian do ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, określających maksymalny czasu pozostawania pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Odpowiedź wiceministra Kraski
Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w odpowiedzi na interpelację, poinformował, że „zgodnie z § 13 ust. 1–2 rozporządzenia ministra zdrowia z 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą prowadzącego szpital, w którym działa oddział, określa w regulaminie organizacyjnym tego podmiotu maksymalny czas na podjęcie przez:
– lekarza dyżurnego oddziału decyzji, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 i 3 (skierowanie na inny oddział szpitala, bądź odmowa przyjęcia do SOR),
– lekarza oddziału decyzji o przyjęciu pacjenta na oddział”.

– Ponadto w § 6 ust. 9 tego rozporządzenia określony został maksymalny czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem, zróżnicowany w zależności od kategorii pilności, do której pacjent został przydzielony podczas przeprowadzonej segregacji medycznej – przypomniał wiceminister Kraska.

Odpowiadając na postawione w interpelacji pytanie, wiceminister Kraska poinformował, że „przytoczone przepisy, mimo że nie określają wprost górnej granicy czasowej pobytu pacjenta w SOR, w wyczerpujący sposób określają ogólne zasady funkcjonowania oddziału”.

– Nie przewiduje się wprowadzenia zmian legislacyjnych w przedmiotowym zakresie – podsumował Kraska.

Szczegóły interpelacji i odpowiedzi dostępne są na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja35667.

www.sejm.gov.pl/Sejm9/interpelacja33107.

Przeczytaj także: „Dobijanie ośrodków opieki psychologicznej”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.