Wyślij
Udostępnij:
 
 
Piotr Skórnicki/Agencja Wyborcza.pl

Rekomendujemy ograniczenie zaangażowania zawodowego

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 25.10.2021
 
 
Naczelna Rada Lekarska apeluje do lekarzy o „ograniczenie zaangażowania zawodowego”. – Zwracając uwagę na znaczne przeciążenie lekarzy pracą, sugerujemy spojrzenie na kwestię bezpieczeństwa pacjentów przez pryzmat własnego stanu zdrowia, przemęczenia i przepracowania podczas niesienia im pomocy – pisze prezes NRL Andrzej Matyja w liście otwartym.
– Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo pacjentów zależą w dużej mierze od sił, koncentracji i staranności w działaniu lekarza i lekarza dentysty. Wydolność organizmu lekarza i lekarza dentysty, jak każdego człowieka, ma ograniczenia, a notoryczne ich przekraczanie wskutek ciągłej pracy zawodowej w wymiarze przekraczającym 48 godzin w tygodniu prowadzić może do utraty zdrowia, zmniejszenia koncentracji, a także zwiększenia ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Potwierdzeniem tego jest fakt, że na mocy decyzji ustawodawcy począwszy od stycznia 2028 r. praca lekarzy i lekarzy dentystów w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień będzie niedopuszczalna. Praca w większym stopniu zaangażowania odbywa się również kosztem życia rodzinnego oraz utrudnia realizację obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego. Mając powyższe na uwadze, Naczelna Rada Lekarska rekomenduje lekarzom i lekarzom dentystom ograniczenie wymiaru zaangażowania zawodowego do poziomu, który nie będzie przekraczał granic bezpiecznych dla nich samych i ich pacjentów – apeluje prezes NRL Andrzej Matyja w liście opublikowanym na stronie internetowej organizacji. Przypomina jednocześnie, że „główną przyczyną tak dużego wymiaru czasu pracy i zaangażowania zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów jest ich niewystarczająca liczba w systemie ochrony zdrowia, co w szczególności dotyka publicznego systemu ochrony zdrowia”.

– Podtrzymywanie wydolności systemu ochrony zdrowia nie może dłużej opierać się jedynie na zaangażowaniu lekarzy, lekarzy dentystów i innego personelu medycznego. Za organizację systemu i panujące w nim warunki odpowiadają rządzący. Zbyt wiele naszych koleżanek i kolegów przypłaciło pracę ponad siły własnym życiem i zdrowiem – zwraca uwagę Matyja.

Naczelna Rada Lekarska apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów, aby „w tak trudnych warunkach pracy w systemie ochrony zdrowia nie zaniedbywali swojego zdrowia fizycznego i psychicznego, własnych rodzin, w sytuacji, gdy rządzący nie zajmują się w dostatecznym stopniu ratowaniem niewydolnego systemu ochrony zdrowia”.

– Przepracowany i przemęczony lekarz, lekarz dentysta nie jest rozwiązaniem problemów systemu ochrony zdrowia. Przemęczony lekarz, lekarz dentysta może nie sprostać obowiązkowi działania z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów jak i jego własnego. Dlatego oczekujemy od rządzących podjęcia działań zapewniających taki poziom finansowania systemu ochrony zdrowia, który zabezpieczając potrzeby zdrowotne obywateli, będzie umożliwiał pracodawcom zapewnienie godnych warunków pracy i płacy lekarzom i lekarzom dentystom pracującym w bezpiecznym dla pacjentów oraz ich samych wymiarze czasu pracy – podsumowuje Matyja, podkreślając, że „NRL oczekuje od rządzących zapewnienia lekarzom bezpiecznych i godnych warunków wykonywania zawodu, bez utraty możliwości ustawicznego doskonalenia zawodowego, a także z zachowaniem czasu na życie rodzinne i niezbędną regenerację sił”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.