Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

To ministerstwo niewłaściwie zarządza

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 29.01.2021
 
 
Związek Powiatów Polskich publikuje raport o finansach instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, z którego wynika, że w 2019 r. z trzynastu podmiotów stratę netto odnotowało jedenaście. W ten sposób samorządowcy odpowiadają na resortową zapowiedź centralizacji szpitalnictwa i sugestie, że „profesjonalny nadzór i zarządzanie placówkami jest możliwe tylko przy konsolidacji”.
We wstępie dokumentu „Sytuacja finansowa instytutów badawczych nadzorowanych przez resort zdrowia” ZPP przypomina, że minister zdrowia wydał zarządzenie w sprawie utworzenia zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą”, oraz że grupa ma „wypracować założenia zmian legislacyjnych obejmujące przekształcenia właścicielskie, zwiększenie efektywności i jakości procesów zarządczych oraz nadzorczych i utworzenie korpusu menadżerskiego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani menadżerowie w ochronie zdrowia”. Przytaczane są też wypowiedzi medialne przedstawicieli resortu, z których wynika, że „reforma ma skupiać się na odebraniu szpitali powiatom” i „w powiatach ciężko o profesjonalizację nadzoru, jeśli starosta zarządza jednym szpitalem – najlepiej, aby w regionie robił to wojewoda albo marszałek województwa. Profesjonalny nadzór i zarządzanie placówkami są możliwe tylko przy konsolidacji”. ZPP podkreśla, że „to twierdzenie nie ma poparcia w faktach” i zwraca uwagę, że „w Ministerstwie Zdrowia funkcjonuje wyspecjalizowana komórka organizacyjna – to jest Departament Nadzoru i Kontroli – która ma sprawować nadzór nad podległymi instytutami badawczymi, a za którą odpowiedzialny jest cytowany wiceminister Gadomski”.

ZPP wylicza rezultaty tego zarządzania:
– w 2019 r. z trzynastu instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra zdrowia, stratę netto odnotowało jedenaście, a dodatni wynik finansowy na podstawowej działalności operacyjnej nie wykazał żaden; łączna strata netto – z uwzględnieniem zysku dwóch instytutów – podmiotów wyniosła 122 mln zł, i to pomimo otrzymania przez instytuty dotacji w wysokości 75 mln zł; łączna strata instytutów na podstawowej działalności operacyjnej to 212 mln zł,
– stosunek zobowiązań i rezerw na zobowiązania do aktywów – majątku – instytutów w 2019 r. wyniósł 104,77 proc.,
– jeden z instytutów został postawiony w stan likwidacji z uwagi na złą sytuację ekonomiczną oraz prowadzenie działalności naukowej w bardzo ograniczonym zakresie.

W dokumencie są także dane dotyczące – między innymi – przychodów netto ze sprzedaży, kosztów działalności operacyjnej instytutów badawczych w latach 2016-2019, przychodów ogółem i kosztów ogółem w latach 2016-2019 i stanu funduszy własnych.

Publikujemy raport w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając ją po kliknięciu: Sytuacja finansowa instytutow badawczych nadzorowanych przez resort zdrowia.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.