Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wrzutka

Autor: Krystian Lurka |Data: 10.06.2019
 
 
Prezydent podpisał ustawę z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta, gwarantującą, że szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów, którzy towarzyszą swoim dzieciom i osobom niepełnosprawnym, a także... wprowadza możliwość przedłużenia do 30 czerwca 2021 r. obowiązywania umów na udzielenie świadczeń w zakresie AOS.
Obowiązujące prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, zgodnie z art. 34 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, dotyczy jedynie pacjentek w warunkach ciąży, porodu i połogu. Dzięki zmianie przepisów prawem do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej zostaną objęci pacjenci małoletni albo mający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustawa precyzuje, że przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, w podmiocie leczniczym, nad pacjentami małoletnimi albo mającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, rozumie się prawo do pobytu z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

Zawarte w ustawie rozwiązania przewidują, że pobyt dla rodziców i opiekunów przy chorych dzieciach i osobach niepełnosprawnych w stopniu znacznym w placówkach będzie bezpłatny.

A także...
Ustawa podpisana przez prezydenta wprowadza ponadto możliwość (na wniosek dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ i za zgodą świadczeniodawcy) przedłużenia do 30 czerwca 2021 r. obowiązywania umów na udzielenie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Historia pewnej "wrzutki"
24 kwietnia podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia nieoczekiwanie zgłoszono poprawkę do projektu ustawy o prawach pacjenta, dającą możliwość aneksowania umów na świadczenia z zakresu AOS aż do czerwca 2021 roku. Termin nie jest przypadkowy. Do wtedy obowiązują umowy na lecznictwo szpitalne, podpisane przez placówki, które są w sieci szpitali. Poprawkę zgłosiła Anna Czech z PiS.

- I czar prysł – skomentowała to Beata Małecka-Libera, wiceszefowa Komisji Zdrowia, prowadząca obrady.

- Zgodnie stwierdziliśmy, że jesteśmy "za" ustawą, za tym, aby szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem, a pani poseł Czech "wrzuca" nagle coś, co w tej ustawie w ogóle nie ma prawa bytu - przyznała Małecka-Libera. - To jakby "wrzuciła" pani tę poprawkę do ustawy rolnej, ekologicznej, obojętnie jakiej. "Wrzucanie" tego do ustawy, która nijak się nie ma do praw pacjenta, jest skandaliczne - dodała.

Czech odpowiedziała.

- Poprawka jak najbardziej dotyczy pacjentów, bo gdyby nie dano możliwości aneksowania umów, NFZ musiałby rozpisać konkurs i część pacjentów musiałaby zapewne zmienić poradnie – tłumaczyła posłanka. Podtrzymała poprawkę, która głosami większości została przyjęta.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe