Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wśród doktorantów najwięcej lekarzy

Źródło: OPIPIB
Autor: Alicja Kostecka |Data: 22.08.2019
 
 
Tagi: doktoranci
Największą liczbę stopni naukowych doktora, przekraczającą tysiąc dyplomów, przyznano w 2018 roku w obszarze nauk medycznych - 1211 i społecznych -1172. Doktorant w Polsce jest najczęściej młodą kobietą. W 2018 roku panie stanowiły ponad połowę doktorantów (55%), a zdecydowana większość doktorantów (67%) nie ukończyła trzydziestego roku życia.
W tym samym roku ponad osiemset nowych doktorów wypromowano w obszarze nauk humanistycznych i nauk technicznych. Najmniej wypromowanych doktorów odnotowano w obszarze sztuki oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Statystycznie rzecz biorąc, doktorant w Polsce jest najczęściej młodą kobietą. W 2018 roku kobiety stanowiły ponad połowę doktorantów (55%), a zdecydowana większość doktorantów (67%) nie ukończyła trzydziestego roku życia.

W 2018 roku nadano łącznie 5 886 stopni naukowych doktora, czyli o 2% więcej niż w 2014 roku. Liczba nowych doktorów przekracza liczbę absolwentów studiów doktoranckich, gdyż uwzględnia również osoby, które przygotowały i obroniły rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, czyli z tzw. wolnej stopy. Wzrost liczby wypromowanych doktorów odnotowano w przypadku wszystkich typów jednostek naukowych w Polsce. Zdecydowana większość, bo aż 89% stopni naukowych doktora zostało nadanych na uczelniach publicznych, a w następnej kolejności najwięcej doktorów wypromowały instytuty PAN (6%).

Liczba doktorantów zagranicznych podejmujących studia w Polsce wrosła w latach 2014–2018 o 44% do poziomu 1 837 osób w 2018 roku.

W 2018 roku doktoranci zagraniczni stanowili 4,7% wszystkich doktorantów w Polsce. Zdecydowanie najwięcej doktorantów zagranicznych przyjęły uczelnie publiczne (1 473 osób), a na kolejnym miejscu znajdowały się instytuty PAN (264 osób).

Analiza udziału doktorantów zagranicznych w ogólnej liczbie doktorantów pokazuje, że w kształceniu międzynarodowym specjalizują się jednak nie uczelnie publiczne, lecz instytuty PAN. W 2018 roku co ósmy doktorant tych jednostek naukowych był cudzoziemcem. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazły się uczelnie niepubliczne, w przypadku których cudzoziemcy stanowili 6,5% wszystkich doktorantów.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe