Wyślij
Udostępnij:
 
 
Za apteczną ladą, czyli farmaceuta może zastąpić lekarza przy wypisywaniu recept
Redaktor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 11.01.2019
 
 
Farmaceuci rzadko wykorzystują swoje uprawnienia do wypisywania recept. To efekt strachu przed potencjalnymi konsekwencjami nieprawidłowej oceny sytuacji i wystawienia recepty pomimo braku wymienionych w prawie przesłanek.
Jak przypomina „Dziennik Zachodni”, w przypadku nagłego zagrożenia życia pacjenta farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu.

- Najważniejszym problemem tego zapisu jest brak jednoznacznego określenia, jakie sytuacje można uznać za stwarzające nagłe zagrożenie życia pacjenta – zauważa portal doz.pl.

Skutkiem takiego stanu rzeczy jest strach farmaceutów przed wystawianiem recept farmaceutycznych w obliczu konsekwencji, jakie mogą ich spotkać ze strony inspekcji farmaceutycznej. Obowiązkiem inspektorów jest sprawdzenie poprawności wystawienia recept farmaceutycznych pod kątem formalnym oraz zasadności ich wystawienia.

- Farmaceutą uprawnionym do wydania leku pomimo braku recepty jest kierownik apteki – precyzuje portal polki.pl.

Sporządza on receptę farmaceutyczną, na której zamieszcza nazwę wydanego leku, dawkę oraz przyczynę jego wydania. Recepta powinna zawierać niezbędne informacje: tożsamość i adres osoby, dla której produkt leczniczy został wydany, datę wydania, podpis i pieczątkę farmaceuty. Tak sporządzona recepta podlega ewidencjonowaniu.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe