Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zdalna autoryzacja ma usprawnić system opieki zdrowotnej

Źródło: RCL
Autor: Monika Stelmach |Data: 19.11.2020
 
 
Do publikacji skierowano nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Zmiany dotyczą uproszczenia autoryzacji badań, co ma zwiększyć wydajność laboratoriów w czasie epidemii.
Zapisy rozporządzenia mają na celu zwiększenie wydajności i przyspieszenie pracy laboratoriów (możliwość wykonania większej liczby testów w określonym czasie). Ministerstwo Zdrowia ocenia, że niewystarczająca jest liczba testów wykonywanych na obecnym etapie epidemii. Zdalna autoryzacja badań dla wielu pracowni szpitalnych jest jedynym sposobem na zapewnienie właściwego standardu wykonywanych badań dla pacjentów wymagających niezwłocznie podjęcia działań diagnostycznych i leczniczych w związku z działaniami podejmowanymi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Proponuje się wprowadzenie możliwości stosowania zdalnej autoryzacji wyników badań laboratoryjnych przez osobę do tego upoważnioną tj.:
1) diagnostę laboratoryjnego lub
2) lekarza, o którym mowa w art. 6 pkt 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
- poza laboratorium, w którym fizycznie wykonywane jest badanie, metodą automatyczną, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych pod warunkiem obecności w laboratorium co najmniej jednego diagnosty laboratoryjnego w celu nadzorowania poprawności samego procesu analitycznego, dokonywania autoryzacji badań, a w sytuacji dużej liczby wykonywanych testów będzie konsultantem dla diagnostów wykonujących zdalną autoryzację poza laboratorium, w którym fizycznie zostało wykonane badanie.

Powyższa regulacja nie będzie miała zastosowania do pracowni serologii oraz pracowni immunologii transfuzjologicznej, ponieważ możliwość zdalnej autoryzacji w tych pracowniach regulują przepisy odrębne – § 26 ust. 13-18 rozporządzenia ministra zdrowia z 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. poz. 2051, z późn. zm.).

Jak podkreśla MZ, zastosowanie zdalnej autoryzacji wyników badań należy zatem rozpatrywać w kategoriach usprawnienia systemu opieki zdrowotnej i zapewnienia jak najszerszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań laboratoryjnych, w kontekście wyjątkowych okoliczności i działań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

W ocenie MZ wprowadzana zmiana wychodzi naprzeciw potrzebom usprawnienia diagnostyki i leczenia w zaistniałych okolicznościach i ma charakter wyjątkowy. Projektowane rozwiązane zostało w prowadzone pierwszy raz na trzy miesiące rozporządzeniem ministra zdrowia z 17 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 464), jednakże z uwagi na zwiększającą się liczbę zakażeń w celu zwiększenie wydajności i przyspieszenia pracy laboratoriów (możliwość wykonania większej liczby testów w określonym czasie), uwzględniając aktualny stan epidemii (bardzo wysoka dobowa liczba zakażeń z tendencją wzrostową), ponownie podjęto decyzję o uproszczeniu i przyspieszeniu autoryzacji badań laboratoryjnych. Proponowane rozwiązanie będzie obowiązywało przez 4 miesiące od daty wejścia w życie rozporządzenia w celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań laboratoryjnych, w związku z potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe