Wyślij
Udostępnij:
 
 
Zdalne kontrolowanie placówek przez NFZ
Źródło: KL, Rządowe Centrum Legislacji
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 11.10.2018
 
 
Na stronie RCL opublikowano projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Planowane regulacje zakładają, między innymi, wprowadzenie zdalnej komunikacji między NFZ, a kontrolowanymi przez płatnika placówkami. Po co? Ma to uprościć, przyspieszyć i obniżyć koszty prowadzonych kontroli.
W środę (10 października) projekt przekazano do konsultacji publicznych. - Problemem jest niewystarczająca liczba i skuteczność kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w zakresie prawidłowości realizacji umów przez świadczeniodawców. Biorąc pod uwagę obecną liczbę umów (35 tysięcy) oraz liczbę prowadzonych rocznie kontroli (niespełna dwa tysiące) należy uznać, że liczba aktualnie prowadzonych kontroli umożliwia sprawdzenie realizacji każdej umowy średnio co 18 lat, a każdego świadczeniodawcy średnio co 16 lat - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia w ocenie skutków regulacji i wskazuje, że dodatkowym problemem jest długotrwałość i skomplikowanie procedur kontrolnych, co z jednej strony negatywnie wpływa na efektywność kontroli, z drugiej zaś skutkować może jej uciążliwością dla podmiotu kontrolowanego. Ponadto rozproszenie służb kontrolnych i ich umiejscowienie w oddziałach wojewódzkich Funduszu, może skutkować różnymi wzorcami ich organizacji i sposobu działania, a nawet odmienną interpretacją wyników, a w konsekwencji zróżnicowaniem skutków kontroli.

Resort zdrowia planuje koncentrację potencjału służb kontrolnych, obecnie rozproszonych między poszczególne oddziały wojewódzkie i centralę funduszu. Proponowane rozwiązanie zakłada utworzenie korpusu kontrolerskiego na poziomie centrali funduszu, wyposażonego w kompetencje i narzędzia do prowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli. Takie umocowanie służb kontrolnych sprzyjać będzie lepszemu planowaniu kontroli, ukierunkowanych na wykrycie i potwierdzenie niewłaściwej realizacji umów, na podstawie których Funduszu wypłaca środki publiczne, jak również nieefektywności w tym zakresie wskazanych, między innymi, przez poprzedzające działania analityczne.

W projekcie zakłada się uproszczenie procedur kontrolnych i zwiększenie udziału działań przedkontrolnych, polegających na zdalnym wyjaśnianiu przez świadczeniodawców zdarzeń stanowiących podstawę ich weryfikacji przez fundusz.

Projekt można przeczytać na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce: "Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw".
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe