Wyślij
Udostępnij:
 
 
Zmiana sposobu patrzenia na pieniądz
Źródło: Krystian Lurka i Marta Koblańska
Autor: Krystian Lurka |Data: 09.07.2019
 
 
- Płaćmy za efekt leczenia i zdefiniujmy, czym ten efekt jest – wynika z raportu „Value Based Healthcare - nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia” zaprezentowanego we wtorek w Centrum Onkologii-Instytucie M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Po prezentacji eksperci dyskutowali o dokumencie. O czym mówili? Spisaliśmy debatę.
- VBHC to nowe spojrzenie na finansowanie ochrony zdrowia, że niezbędne jest zdefiniowanie efektu zdrowotnego i przypisania mu określonych mierników – przyznała Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej i zastępca dyrektora COI w Warszawie.

- Ostatnie lata przyniosły niewyobrażalne postępy w medycynie. Choroby dotychczas uważane za nieuleczalne, w których żadne leczenie systemowe nie przynosiło widocznej poprawy, stały się przewlekłymi. To oznacza, że są kontrolowane, a pacjent wraca do normalnego życia. Jakość życia tych pacjentów poprawiła się dramatycznie. W związku z tym należy poszukiwać rozwiązań zachęcających do większej konkurencyjności o jakość – czyli ochrony zdrowia nakierowanej na wartość – powiedział prof. Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

- Value Based Healthcare to system pożądany nie tylko przez decydentów, ze względu na potrzebę osiągania możliwe najlepszej efektywności alokowanych pieniędzy. Wartość rozumiana jako wysokiej jakość efekt zdrowotny jest również w centrum zainteresowania profesjonalistów medycznych: diagnostów, lekarzy, pielęgniarek czy rehabilitantów. Uzyskanie pożądanego efektu w procesie diagnostyczno-leczniczym, który kończy się zadowoleniem pacjenta, motywuje i jest motorem postępu. Satysfakcja pacjenta wzmacnia zaufanie i współpracę na linii pacjent – lekarz, pacjent – pielęgniarka czy pacjent – rehabilitant. Warto więc inwestować w mierniki, jak np. przeżywalność, ale również w tzw. subiektywne miary jak zadowolenie pacjenta. Pacjent powinien być w centrum dyskusji nad ewolucją systemu i nie możemy o tym zapominać - dodała dr n. med. Iwona Skrzekowska-Baran, kierownik do spraw medycznych w PZU Zdrowie.

Sebastian Schuber, head of market sccess w firmie Bayer Pharmaceuticals stwierdził, że Value Based Healthcare to w największym skrócie płacenie tylko za skuteczną terapię.

- Oznacza to, że nie płaci się niezależnie od tego, jak pacjent jest leczony i z jakim skutkiem, ale za to, że przy wykorzystaniu najnowszych doniesień wiedzy medycznej, najnowszych metod i leków został osiągnięty określony efekt terapeutyczny. Jednakże, w obecnym kształcie systemu, z jednorodnymi grupami pacjentów, gdzie płacone jest za procedurę, niezależnie od tego, jakie świadczenia w ramach danej procedury się wykonało, trudno wyobrazić sobie powszechne wprowadzenie mechanizmów zgodnych z VBHC. Wprowadzenie sprawnych mechanizmów związanych z VBHC musi się wiązać z kompletną zmianą podejścia i widzenia systemu. Chociaż zdaję sobie sprawę, że w świetle obecnej dyskusji o systemie ochrony zdrowia to wyświechtany slogan, jestem przekonany, że wprowadzenie skutecznych mechanizmów VBHC mogłoby się przyczynić do bardziej efektywnego wykorzystania i gospodarowania środkami w systemie ochrony zdrowia. Między innymi do ograniczenia hospitalizacji, skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia czy skrócenia czasu oczekiwania na refundację leków o udowodnionej skuteczności – przyznał Sebastian Schuber.

- Z nadzieją przyglądamy się zmianom systemowym, idącym w kierunku opieki koordynowanej i monitorowania efektów leczenia, które zmierzają do systemu pacjentocentrycznego. Prowadzi to do osiągnięcia lepszego efektu zdrowotnego, który jest jednocześnie bardziej efektywny kosztowo dla samego systemu. Jesteśmy przekonani, że połączenie koordynowanej opieki zdrowotnej i innowacyjnych technologii medycznych gwarantuje sukces. Medtronic – jako wiodący producent sprzętu medycznego – wraz ze świadczeniodawcami skupia się na wypracowaniu nowych odpowiedzi na potrzeby zdrowotne pacjentów, wykraczających poza tradycyjne modele opieki zdrowotnej. Wierzymy, że wspólnie możemy opracować efektywne systemy, które znacząco zoptymalizują koszty przy jednoczesnej poprawie wyników leczenia, i że w ten sposób bardziej pomożemy pacjentom – powiedział Adam Jagoda, CEE North Cluster Leader w firmie Medtronic.

Jacek Graliński, dyrektor do spraw korporacyjnych w firmie Amgen odpowiedział na pytania o to, czy z dysponowanych środków w ochronie zdrowia można osiągnąć więcej jakości (pozytywnego wyniku zdrowotnego) i czy rosnące koszty ochrony zdrowia przynoszą proporcjonalne poprawienie jakości opieki.

- To pytania, na które odpowiedź jest pilnie poszukiwana i stąd rodowód koncepcji ochrony zdrowia nakierowanej na wartość (Value Based Healthcare). Wprowadzenie konkurencyjności pomiędzy świadczeniodawcami o jakość świadczeń (wynik zdrowotny), finansowo nagradzanej przez płatnika – to podstawowa zaleta takiego rozwiązania. To dość oczywiste – powie wielu ekspertów w ochronie zdrowia, ale co to praktycznie oznacza dla różnych interesariuszy oraz jakie konsekwencje będzie miało dla kształtu ochrony zdrowia w Polsce? Zapewne model ten wprowadzi większą odpowiedzialność świadczeniodawcy, a zatem z pewnością wymaga uprzedzającego dialogu, włączającego wszystkie strony do ustalenia przyszłych zasad. Zapewne będzie więcej integracji, konsolidacji, koordynacji oraz – będzie bardziej obecne podejście procesowe, wykraczające poza dotychczasowe silosowo traktowane fragmenty struktury systemu - wyjaśnił Jacek Graliński, dyrektor do spraw korporacyjnych w firmie Amgen, a Michał Kępowicz, dyrektora do spraw relacji strategicznych Royal Philips, przyznał, że ogólnoświatowe statystki wyraźnie wskazują, że wydatki na opiekę zdrowotną będą dynamicznie rosły w nadchodzących latach.

- Zakłada się, że w najbliższej perspektywie (2017-2022) to tempo wyniesie 5,4% rocznie, dzięki czemu nakłady na ten sektor sięgną 10 bln USD globalnie. Jak się jednak okazuje, znaczna część tych zasobów mogłaby być lepiej i skuteczniej wykorzystana, bowiem mało efektywne modele gospodarowania i niekorzystne zjawiska o charakterze systemowym narażają nas na straty sięgające do 30% ponoszonych nakładów. Model VBC jest jedną z ważniejszych odpowiedzi na te wyzwania. To tutaj zakłada się koncentrację wysiłków na podnoszeniu jakości świadczeń medycznych oraz wykorzystanie ogromnych zasobów danych z systemów, w celu dostarczenia wiedzy, jak leczyć skutecznie, szybko i ekonomicznie. Philips doskonale rozumiejąc i popierając ten kierunek transformacji opieki zdrowotnej, łączy go z podejściem opartym na osiąganiu tzw. poczwórnego celu (ang. Quadruple Aim) w ochronie zdrowia, tj. lepszych wynikach zdrowotnych, lepszych doświadczeniach pacjenta, poprawie jakości pracy profesjonalistów medycznych oraz zmniejszaniu kosztów opieki przy użyciu rozwiązań technologicznych. Innowacyjne technologie, które są nieodłączną częścią tego nowego paradygmatu, mają bowiem coraz większe znaczenie w podnoszeniu jakości usług zdrowotnych. Sztuczna inteligencja jest jednym z niezaprzeczalnych kierunków rozwoju technologii, który umożliwi dostarczanie indywidualnego coachingu zdrowotnego, precyzyjnej i personalizowanej diagnostyki oraz leczenia, monitorowania pacjenta z wczesną predykcją pogorszenia stanu zdrowia czy też telemedycyny, wspomagającej m.in. bezpieczny powrót pacjenta ze szpitala do środowiska domowego – opisał Michał Kępowicz.

- Value Based Healthcare nie będzie mogło być wdrożone bez współpracy wielu środowisk. Aby zmienić i zwiększyć efektywność systemu, konieczne jest współdziałanie lekarzy różnych specjalności z ekonomistami, ekspertami od zarządzania jak i biznesem oferującym innowacyjne rozwiązania. Nie ma tu miejsca na silosowość. Niestety o tę współpracę w polskim systemie ochrony zdrowia najtrudniej. Narzędzie i technologie już tu są. Teraz pozostaje nam kwestia przemyślanej strategii, synergii i implementacji. My w INNOWO staramy się budować taki pomost pomiędzy różnymi grupami interesariuszy i platformę współpracy, aby poprawić funkcjonowanie i wydajność systemu – powiedziała Agnieszka Sznyk, prezes zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO .

Przeczytaj także: "Value Based Healthcare - nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia"

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe