Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Zmiany w szpitalnym ryczałcie

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 17.08.2022
 
 
Tagi: podwyżki
Opublikowano zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – zwiększono w nim wartości współczynników korygujących.
– Zmiany w zarządzeniu dotyczącym warunków umów są związane z obowiązywaniem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – uzasadniono w dokumencie, podkreślając, że „zasadne jest podniesienie poziomu wartości ryczałtu dla szpitali zakwalifikowanych do pierwszego i drugiego poziomu systemu zabezpieczenia, w których udział kosztów pracy personelu medycznego jest najwyższy”.

O ile?

– W wypadku świadczeń rozliczanych w ryczałcie świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego stopnia poziomu ustala się zwiększenie wartości współczynnika korygującego z 1,02 do 1,04, a dla zakwalifikowanych do drugiego – z 1,01 do 1,03 – poinformowano w uzasadnieniu zarządzenia. Wyjaśniono, że „działanie to przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej szpitali powiatowych, które odgrywają kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia i stanowią gwarancję opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa szpitalnego dla mieszkańców, zapewniając im podstawową opiekę najbliżej miejsca zamieszkania”.

Oszacowano, że od sierpnia do grudnia 2022 r. skutek finansowy zaproponowanej zmiany wyniesie ponad 94 mln zł.

Rozporządzenie obowiązuje od 17 sierpnia dla świadczeń udzielanych od 1 sierpnia.

Udostępniamy dokument w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Zarządzenie nr 103_2022_DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń.

Przeczytaj także: „Lista niewypłacalnych szpitali – stan na 12 sierpnia” i „Dyrektor szpitala kosmicznie zadowolony z podwyżek”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.