Wyślij
Udostępnij:
 
 
Związek Zawodowy Anestezjologów boi się, że rodzinni zabiorą im pieniądze
Źródło: BL, Związek Zawodowy Anestezjologów
Redaktor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 10.10.2016
 
 
W swoim stanowisku związek ostrzega, że przyjęcie ustawy o POZ w proponowanym przez resort brzmieniu doprowadzi do dalszego obniżenia środków na AOS. W wypadku anestezjologii doprowadzić to może, zdaniem związku, do likwidacji poradni leczenia bólu.
- Projekt założeń do ustawy zakłada, że obecny poziom finansowania POZ w wysokości 13,5% środków wydatkowanych przez NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej wzrośnie w perspektywie 10 lat do 20% wydatków NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej – czytamy w komunikacie związku.

ZZA uważa, że procentowy wzrost nakładów na podstawową opiekę zdrowotną nastąpi kosztem innych rodzajów świadczeń w szczególności leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej.

- Wprowadzenie tego modelu wzrostu finansowania POZ spowoduje ograniczanie dostępu pacjentów do świadczeń specjalistycznych i pogorszenie sytuacji finansowej świadczeniodawców realizujących świadczenia inne niż w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – pisze ZZA.

Związek podkreśla, że obecnie lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii w ramach umów zawartych z NFZ ze 185 poradniami leczenia bólu udzielają świadczeń pacjentom cierpiącym na silne i uporczywe dolegliwości bólowe. - Zaprzestanie finansowania tych poradni w ramach bezpośrednich umów z NFZ może spowodować likwidacje tych poradni i w konsekwencji ograniczenia dostępu pacjentów to skutecznego leczenia przeciwbólowego co należy traktować jako działanie niehumanitarne – oceniają anestezjolodzy.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe