Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

„Odporna szkoła = bezpieczny mŁodziak” – pilotaż programu

Udostępnij:
1500 uczniów z 20 łódzkich szkół zostanie objętych pilotażem miejskiego programu „Odporna szkoła = bezpieczny mŁodziak”. Jego celem jest wspieranie przez kadrę pedagogiczną i rodziców uczniów, którzy coraz częściej zmagają się z wieloma problemami, w szczególności natury psychicznej.
Pilotaż rozpoczyna się w Łodzi
Łódź jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadza tak szeroki program ochronny dla całej społeczności szkolnej. Jego głównym założeniem jest stworzenie działającego na wielu płaszczyznach systemu wsparcia dla młodzieży, która doświadcza różnorakich trudności. Mogą to być problemy w szkole lub w domu, w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, zaburzenia psychiczne, przemoc, a nawet skłonności i próby samobójcze. W każdym z tych przypadków, jak zaznaczyli twórcy projektu, najważniejsza jest szybka reakcja dorosłych, nauczycieli i rodziców.

Program „Odporna szkoła = bezpieczny mŁodziak” ma charakter profilaktyczny i ma on wyposażyć nauczycieli i rodziców w kompetencje oraz umiejętności, które pozwolą im dostrzec pierwsze objawy kryzysu u dziecka, a następnie otoczyć je profesjonalną opieką. Jego założeniem jest stworzenie szkoły, która zagwarantuje uczniom bezpieczny klimat edukacji, wychowania i opieki dla nich, a także przygotowanie wszystkich pracowników szkoły, nauczycieli i rodziców do tego, by mogli sobie poradzić w sytuacjach trudnych, niepokojących czy naprawdę tragicznych.

Fundamentem opracowanego projektu są regularne szkolenia i konsultacje prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, a skierowane do całego środowiska szkolnego — począwszy od dyrektorów placówek, przez nauczycieli, wychowawców, specjalistów, a na pracownikach administracji kończąc. Każdy z uczestników ma dowiedzieć się, na co zwracać uwagę i jak działać, gdy dziecko boryka się z trudnościami.

Przekazywanie wiedzy
Jak mówi dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi Piotr Bors, w pierwszej kolejności zostanie wyszkolona grup osób, które w szkołach będą szkolić następne.

– To jest najważniejsza rzecz, by przekazać wiedzę od specjalistów do nauczycieli, którzy bezpośrednio pracują z uczniami. Projekt ma na celu, żebyśmy potrafili w szkołach szybko dostrzec uczniów, którzy mają problemy psychiczne, są w jakimś kryzysie, i im pomóc – podkreśla.

Program został zainicjowany konferencją, podczas której uczestnicy, głównie dyrektorzy i nauczyciele łódzkich szkół, mogli wymienić się swoimi doświadczeniami w kontekście kryzysów psychicznych u uczniów. W części warsztatowej przedmiotem zajęć było zaś zarządzanie zespołem w kryzysie, znaczenie grupy w skutecznym radzeniu sobie z kryzysami.

1500 osób z 20 łódzkich szkół
To pierwszy z trzech etapów szkoleń, które docelowo mają objąć nie tylko dyrektorów, nauczycieli, lecz także rodziców, którzy nauczą się m.in., jak rozmawiać ze swoimi dziećmi, by te im ufały i w pierwszej kolejności to właśnie u nich szukały pomocy. Szkolić się mają również sami uczniowie — zdobędą umiejętności, które pozwolą im odpowiednio reagować na problemy swoich rówieśników.

Początkowo programem zostanie objęta młodzież siódmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół średnich – łącznie około 1500 osób z 20 łódzkich szkół. Dla każdej z nich przygotowany zostanie indywidualny plan działania, dostosowany do potrzeb danej społeczności. W przyszłości programem mają zostać objęte wszystkie placówki w mieście. Pilotażowy projekt ma zakończyć się w czerwcu przyszłego roku.

Program realizowany jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi oraz partnerów z dziedziny szkoleń, edukacji i specjalistów ds. zdrowia psychicznego.

Przeczytaj także: „NFZ: Rośnie liczba dzieci z zaburzeniami psychicznymi objętych pomocą” i „Co ze zdrowiem psychicznym w szkole?”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.