Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

AOTMiT: Tak dla refundacji natalizumabu, ale tylko w leczeniu ciężkiej postaci SM

Udostępnij:
Rada Przejrzystości wydała pozytywną opinię dla objęcia refundacją natalizumabu w leczeniu stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci SM.
Eksperci Rady Przejrzystości AOTMiT uznają za niezasadne objęcie refundacją natalizumabu w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35) natalizumabem podawanym dożylnie”.

Natomiast uznali za zasadną refundację natalizumabu w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)” w ramach istniejącej grupy limitowej i wydawanie go bezpłatnie.

Jak argumentują specjaliści AOTMiT swoją decyzję, ułatwienie dostępności natalizumabu
we wnioskowanej populacji powinno odbywać się w ramach istniejącego programu lekowego B46, a stosowanie natalizumabu w ramach wyodrębnionego programu nie jest uzasadnione.

Aktualne dane kliniczne wskazują, że warunkiem skutecznej terapii SM jest indywidualizacja leczenia, w szczególności wczesne włączanie leków drugiej linii. W związku z tym, zdaniem Rady, zasadne jest rozważenie połączenia programów B29 i B46 lub weryfikacja wskazań do leków aktualnie dostępnych w programie B46.

 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.