Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Badania III fazy potwierdzają skuteczność adukanumabu w terapii alzheimera

Źródło: Materiały prasowe
Autor: Monika Stelmach |Data: 31.03.2022
 
 
Dane z badań fazy III wykazują, że adukanumab zmniejsza patologie leżące u podstaw choroby Alzheimera u pacjentów leczonych ponad 2 lata. Działanie to dotyczy blaszki beta-amyloidu oraz białka p-tau181. Na razie lek jest zarejestrowany przed FDA do stosowania na terenie USA. EMA rozpoczęła ocenę wniosku dotyczącego adukanumabu.
Adukanumab-avwa jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko beta-amyloidowi. Gromadzenie się blaszek beta-amyloidu w mózgu jest charakterystyczną cechą będącą przyczyną choroby Alzheimera.

Dane z długoterminowego przedłużonego badania wykazały, że adukanumab znacząco zmniejszył liczbę blaszek beta-amyloidu do tygodnia 132., oraz że po 128 tygodniach nadal obniżał stężenie p-tau181 w osoczu. U pacjentów, u których usuwanie nadmiaru beta-amyloidu było skuteczniejsze (SUVR niższy niż 1,1 w 78. tygodniu), stwierdzono również większe obniżenie stężenia p-tau181 w 128. tygodniu. Rezultaty te wskazują na możliwość utrzymywania się korzyści z leczenia w dłuższej perspektywie czasowej dzięki stałej redukcji blaszek beta-amyloidu.

– Są to istotne wyniki, które poszerzają naszą wiedzę na temat amyloidu i biomarkerów, takich jak p-tau181, w chorobie Alzheimera. Mogą one pomóc w określeniu, jak długo pacjenci mogą odnosić korzyści z leczenia mającego na celu redukcję beta-amyloidu. Dane te pokazują, że długotrwałe leczenie adukanumabem po upływie dwóch lat w dalszym ciągu zmniejsza nasilenie patologii choroby Alzheimera – powiedziała dr Samantha Budd Haeberlein, dyrektor działu rozwoju leków w chorobach neurodegeneracyjnych w firmie Biogen.

W obu badaniach fazy III wykazano, że u pacjentów, u których w 78. tygodniu zaobserwowano zmniejszenie stężenia p-tau181 jako eksploracyjnego punktu końcowego, wystąpiło spowolnienie progresji klinicznej we wszystkich czterech klinicznych punktach końcowych (CDR-SB, MMSE, ADAS-Cog13 i ADCS-ADL-MCI) mierzących funkcje poznawcze oraz codzienne funkcjonowanie.

W kontrolowanym placebo okresie badań fazy III częstość występowania ARIA-E (amyloid related imaging abnormalities – nieprawidłowości radiologiczne związane z beta-amyloidem – wynikające z obrzęku) w grupie otrzymującej dawkę 10 mg/kg wynosiła 35,2%. Była ona wyższa wśród nosicieli APOE ε4 (43,0%) niż wśród osób niebędących nosicielami (20,3%). Chociaż większość przypadków ARIA przebiega bezobjawowo, mogą towarzyszyć im poważne objawy (0,3% uczestników w grupie otrzymującej dawkę 10 mg/kg w badaniach fazy III). Większość zdarzeń (98,2%) związanych z ARIA-E ustąpiła w trakcie badania, najczęściej w ciągu 12–16 tygodni. Firma Biogen jest zaangażowana w kontynuację prac mających na celu dokładniejsze scharakteryzowanie oraz zrozumienie ryzyka wystąpienia ARIA.

Wyniki z przedłużonych długoterminowych badań fazy III zostały przedstawione podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej chorób Alzheimera i Parkinsona (Alzheimer's & Parkinson's Diseases Conference – AD/PD 2022), która odbywała się w Barcelonie od 15 do 20 marca br.

Stosowany już w Stanach Zjednoczonych
Przyspieszone zatwierdzenie leku przez FDA przyznano na podstawie danych z badań klinicznych wykazujących wpływ adukanumabu na zmniejszenie blaszek beta-amyloidu, biomarkera zastępczego, który z dużym prawdopodobieństwem może przewidywać korzyści kliniczne, w tym przypadku spowolnienie postępu pogorszania stanu klinicznego.

Adukanumab jest wskazany w leczeniu choroby Alzheimera. Leczenie przy zastosowaniu preparatu adukanumab należy rozpoczynać u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub ze zdiagnozowanym łagodnym stadium otępienia, czyli w populacji, w której rozpoczynano leczenie podczas badań klinicznych. Nie ma danych dotyczących ani bezpieczeństwa stosowania, ani skuteczności rozpoczynania leczenia we wcześniejszych lub późniejszych stadiach choroby. Wskazanie zostało zatwierdzone w ramach przyśpieszonej ścieżki rejestracyjnej na podstawie zaobserwowanego u pacjentów leczonych adukanumabem zmniejszania blaszek β-amyloidu. Dalsze zatwierdzanie tego wskazania może być uzależnione od weryfikacji wykazanych korzyści klinicznych w badaniach potwierdzających.

Możliwe działania niepożądane adukanumabu to nieprawidłowości w obrazowaniu związane z amyloidem, tj. amyloid related imaging abnormalities (ARIA) oraz ból głowy, dezorientacja, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, nudności, reakcja alergiczna.

EMA rozpoczęła już ocenę wniosku dotyczącego adukanumabu pod kontem stosowania tego preparatu u pacjentów w krajach Unii Europejskiej.

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.