NEUROLOGIA
Udary mózgu
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Infuzja limfocytów T regulatorowych po udarze mózgu terapią przyszłości?

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Marzena Jaskot
|
Tagi: udar mózgu
W mysim modelu udaru mózgu infuzja limfocytów T regulatorowych w ciągu 24 godzin od niedokrwienia prowadziła do zmniejszenia obszaru uszkodzonej tkanki i była związana z mniejszym pogorszeniem neurologicznym.
Uważa się, że zapalenie związane z niedokrwieniem ośrodkowego układu nerwowego może prowadzić do zwiększenia obszaru uszkodzonej tkanki [1,2,3]. Miałoby to znajdować odzwierciedlenie w wynikach leczenia mierzonych stopniem niepełnosprawności pacjentów. W patomechanizmie tego zjawiska istotną rolę odgrywać ma niedobór funkcji limfocytów T regulatorowych. Li i wsp. przeprowadzili w mysim modelu udaru mózgu eksperyment, który polegał na podawaniu limfocytów T regulatorowych po niedokrwieniu. Li i wsp. zbadali również wpływ limfocytów na niedokrwioną tkankę innymi metodami, w tym z wykorzystaniem hodowli komórkowych. Podawanie limfocytów T regulatorowych zarówno 2, 6, jak i 24 godziny po niedokrwieniu było związane ze zmniejszeniem obszaru uszkodzonej tkanki. Zaobserwowano zależność między podawaniem limfocytów a poprawą stanu neurologicznego, zmniejszeniem uszkodzenia bariery krew-mózg i zmniejszeniem mikroskopowych wykładników zapalenia. Autorzy uznali, że mniejsze uszkodzenia wynikały z zahamowania produkcji białka MMP-9 (matrix metallopeptidase-9), którego funkcja polega między innymi na rozkładzie składników macierzy zewnątrzkomórkowej. Efekt ten nie był zależny od przeniknięcia podawanych limfocytów z naczyń do tkanek. Z interwencją związane było względne zmniejszenie limfopenii w porównaniu ze zwierzętami z grupy kontrolnej. Li i wsp. podejrzewają, że infuzja limfocytów T regulatorowych po udarze mózgu u ludzi również mogłaby prowadzić do zmniejszenia zaburzeń funkcji układu immunologicznego i uszkodzenia bariery krew-mózg, co przełożyłoby się na zmniejszenie niepełnosprawności.

1. Doyle KP, Buckwalter MS. The double-edged sword of inflammation after stroke: what sharpens each edge? Ann Neurol 2012; 71(6):729-31.
2. Tuttolomondo A, Di Raimondo D, Pecoraro R, i wsp. Inflammation in ischemic stroke subtypes. Curr Pharm Des 2012; 18(28):4289-310.
3. Elvington A, Atkinson C, Zhu H, i wsp. The alternative complement pathway propagates inflammation and injury in murine ischemic stroke. J Immunol 2012; 189(9):4640-7.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.