Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Mechanizm działania Lin28 w ferroptozie neuronów po krwotoku śródmózgowym

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 06.05.2022
 
 
Krwotok śródmózgowy (ICH) to choroba naczyń mózgowych o złym rokowaniu. Ferroptoza jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do śmierci neuronów i zaburzeń neurologicznych po ICH. Celem badania przeprowadzonego na modelu zwierzęcym była analiza mechanizmu działania Lin28 w procesie ferroptozy neuronów po ICH oraz dostarczenie teoretycznych podstaw do leczenia ICH.
Krwotok śródmózgowy (intracerebral haemorrhage – ICH) jest chorobą naczyń mózgowych stanowiącą zagrożenie życia. Histopatologicznie ICH charakteryzuje się powstawaniem krwiaków i obrzęków, uszkodzeniem istoty białej i obumieraniem neuronów w środowisku zapalnym. Homolog A Lin-28 (Lin28) został zidentyfikowany jako kluczowy regulator w ICH. Ferroptoza jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do śmierci neuronów i zaburzeń neurologicznych po ICH, jednak mechanizm leżący u podstaw tego procesu i jego specyficzne czynniki w ICH wymagają dalszych szczegółowych badań.

Celem pracy opublikowanej w czasopiśmie „Folia Neuropathologica” była analiza mechanizmu działania Lin28 w procesie ferroptozy neuronów po ICH oraz dostarczenie teoretycznych podstaw do leczenia ICH. Było to pierwsze badanie, w którym oceniano mechanizm regulacyjny Lin28 w ferroptozie neuronalnej po ICH.

Opracowano model ICH na myszach oparty na wstrzyknięciu kolagenazy VII, po czym dokonano oceny zaburzeń neurologicznych i barwienia hematoksyliną i eozyną. Model ICH in vitro stworzono, stosując traktowanie heminą. Następnie oznaczono żywotność komórek i parametry ferroptozy za pomocą zestawu do liczenia komórek – 8, zestawów testowych, testu immunoenzymatycznego i Western blot. Ekspresję Lin28 i poziom mRNA dla Trim37 (tripartite motif-containing 37) oznaczano metodą Western blot i ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (quantitative real-time polymerase chain reaction – qRT-PCR). Zweryfikowano wzajemne oddziaływanie pomiędzy Lin28 i Trim37.

Myszy z ICH wykazywały ferroptozę neuronów i wzrost stężenia Lin28. Hamowanie Lin28 złagodziło zaburzenia neurologiczne, co objawiało się zmniejszeniem krwiaka, obrzęku, martwicy neuronów, obrzęku komórek glejowych, wakuoli wewnątrzkomórkowych i nacieku komórek zapalnych, zmniejszeniem stężenia Fe2+ i reaktywnych form tlenu oraz zwiększeniem aktywności glutationu i peroksydazy glutationowej 4. W komórkach HT-22 indukowanych heminą inhibicja Lin28 zwiększała żywotność komórek i łagodziła ferroptozę neuronów. Lin28 wiązał się z mRNA Trim37 i stabilizował jego poziom. Nadekspresja Trim37 odwróciła łagodzącą rolę wyciszenia Lin28 w ferroptozie neuronalnej po ICH.

W podsumowaniu wyników autorzy pracy stwierdzają, że Lin28 stabilizuje poziom mRNA Trim37, nasilając ferroptozę neuronów po ICH.

Pełna treść artykułu:Luqian Feng, Likun Wang, Guofeng Wu. Mechanism of RNA-binding protein Lin28 in neuronal ferroptosis after intracerebral haemorrhage. Folia Neuropathol 2022; 60 (1): 35-47.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.