NEUROLOGIA
Schizofrenia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Predykcja efektów leczenia w schizofrenii

Źródło: Predicting a 'Combined Treatment Outcome' in Chronic Schizophrenia: The Role of Demographics, Symptomatology, Functioning and Subjective -Well-being. Naber D, Kollack-Walker S, Chen J, Stauffer VL, Kinon BJ, Case M, Ascher-Svanum H, Kapur S, Kane JM. Phar
Autor: Izabela Żmijewska |Data: 15.02.2013
 
 
Celem badania Nabera i wsp. opublikowanego w Journal of Pharmacopsychiatry była ocena zmiennych związanych z możliwością przewidywania efektów leczenia kombinowanego w schizofrenii (ang. combined treatment outcome, COMBOUT).
Analizy dokonywano w oparciu o 12 tygodniowe randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, w którym wzięło udział 522 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii o przewlekłym przebiegu. W badaniu oceniano nasilenie objawów za pomocą skali PANSS, do oceny ogólnej oceny klinicznej i funkcjonowania użyto skali CGI-S, do analizy występowania objawów depresji zastosowano skalę MADRS oraz użyto skalę QLS dla oceny funkcjonowania i SWN-K do subiektywnej oceny samopoczucia. Uzyskane w badaniu wyniki wykazały istotnie statystycznie lepsze efekty leczenia (wyższy wynik COMBOUT) u pacjentów, którzy mieli niższe wartości uzyskane w skali MADRS (T = - 6.36; p < 0,001) oraz wyższe wartości w skali QLS (T = 5.05; p < 0,001) na początku badania (w momencie baseline). Również lepszy COMBOUT obserwowano u pacjentów z szybką (wczesną) poprawą kliniczną objawów uzyskaną w skalach: QLS (T = 4,93; p < 0,001), SWN-K (T = 3.88; p < 0,001), PANSS (T = - 2.32; p = 0.021) oraz CGI-S (T = - 2.22; ; p=0.027). Uzyskane dobre efekty leczenia w 12 tygodniu były związane z niższymi wartościami w skali MADRS oraz wyższymi wartościami QOL w baseline jak i uzyskaniem szybkiej poprawy w zakresie redukcji objawów psychopatologicznych oraz poprawy jakości życia i poprawy subiektywnego samopoczucia pacjentów.

Bibliografia dla zainteresowanych

1. The relationship, structure and profiles of schizophrenia measurements: a post-hoc analysis of the baseline measures from a randomized clinical trial. BMC Psychiatry. 2011
2. Challenging the assumption that improvement in functional outcomes is delayed relative to im-provement in symptoms in the treatment of schizophrenia. Schizophr Res. 2011
3.Patterns of physician and patient rated quality of life during antipsychotic treatment in outpatients with schizophrenia. J Psychiatr Res. 2008
4. Aripiprazole: a review of its use in schizophrenia and schizoaffective disorder. Drugs. 2004
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe