Specjalizacje, Kategorie, Działy
Archiwum

Prof. Popiela: Łagodny udar niedokrwienny mózgu - kiedy trombektomia ma sens? ►

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: II Konferencja Neurologia w Praktyce Klinicznej
– Nie mamy jednoznacznych dowodów naukowych na to, że w tej grupie pacjentów należy wykonywać trombektomię mechaniczną – zauważa prof. Tadeusz Popiela, kierownik Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ. Ekspert omawia europejskie i amerykańskie zalecenia, a także analizuje, co należy wziąć pod uwagę, rozważając ten zabieg u chorych z łagodnym udarem niedokrwiennym mózgu.
Ponad połowa wszystkich chorych z objawami ostrego udaru niedokrwiennego mózgu (OUNM) ma NIHSS poniżej 5. U 10% z nich objawy wynikają z zamknięcia dużych naczyń, a u 13% z nich nasilające się w czasie objawy neurologiczne wymagają wykonania trombektomii mechanicznej. Ze względu na to, że pacjenci z łagodnymi objawami (NIHSS 0–5) nie są włączani do badań klinicznych, nie mamy jednoznacznych i wiarygodnych dowodów naukowych na to, że w tej grupie pacjentów jest sens wykonywać trombektomię mechaniczną.

Zalecenia europejskie (ESO 2018) mówią o tym, że w tej grupie pacjentów (NIHSS 0–5, zamknięcie dużych naczyń i nie dłużej niż 24 godziny od pojawienia się objawów) trombektomię mechaniczną najlepiej wykonywać w ramach randomizowanych badań klinicznych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy koncentrować się na dwóch grupach pacjentów. Jedną z nich są osoby, u których pojawiają się zaburzenia mowy, postacie afazji albo zaburzenia widzenia. Drugą grupą pacjentów, u których warto rozważyć trombektomię mechaniczną, to ci, u których objawy się nasilają w miarę upływu czasu.

Zalecenia amerykańskie (AHA/ASA 2018) są zbliżone do europejskich. Ponadto eksperci zalecają, że jeśli już zdecydujemy się na zastosowanie trombektomii mechanicznej w tej grupie pacjentów, to czas od pojawienia się objawów nie powinien przekraczać 6 godzin.

Co należy wziąć pod uwagę:
– Czy łagodne objawy neurologiczne uzasadniają leczenie interwencyjne? Każda trombektomia mechaniczna obarczona jest ryzykiem powikłań.
– Czy bez rekanalizacji krążenia obocznego nasilą się objawy kliniczne?
– Czy zastosowanie trombektomii mechanicznej wpłynie na obniżenie NIHSS?

Jakie należy przyjąć kryteria wyboru chorych do TM:
– lokalizację niedrożności (proksymalna, dystalna),
– krążenie oboczne,
– perfuzję,
– czynniki dodatkowe – stan pacjenta, długość niedrożności.

Ekspert w swoim wykładzie przytacza wiele badań naukowych, m.in. porównujących skuteczność trombektomii mechanicznej i leczenia farmakologicznego w tej grupie pacjentów. A także omawia kryteria kwalifikacyjne oraz korzyści i ryzyko, jakie może wiązać się z tym zabiegiem.

Wykład do obejrzenia poniżejWykład „Łagodny udar niedokrwienny mózgu – czy trombektomia mechaniczna ma sens?" prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela wygłosił podczas II Konferencji Neurologia w Praktyce Klinicznej organizowanej przez wydawnictwo Termedia.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.