Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

WHO opublikowała globalny plan działania w sprawie padaczki i innych zaburzeń neurologicznych

Udostępnij:
Międzysektorowy globalny plan działania (IGAP) Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie padaczki i innych zaburzeń neurologicznych określił działania niezbędne do poprawy dostępu do opieki i leczenia dla osób żyjących z zaburzeniami neurologicznymi poprzez kompleksową, skoordynowaną reakcję we wszystkich sektorach.
Zaburzenia neurologiczne są główną przyczyną lat życia skorygowanych niepełnosprawnością, a w publikacji na łamach „The Lancet” z 2020 r. wymienia się je jako drugą najczęstszą przyczynę śmierci na świecie, odpowiadającą za 9 milionów zgonów rocznie. Pomimo dużego globalnego obciążenia chorobami neurologicznymi, dostęp zarówno do opieki medycznej, jak i wsparcia osób z tymi schorzeniami jest niewystarczający, szczególnie w krajach o niskim i średnim dochodzie.

– Ciężar zaburzeń neurologicznych jest spotęgowany przez stygmatyzację i dyskryminację, które mogą ograniczać szanse życiowe, zwiększać ryzyko ubóstwa i prowadzić do trudności w dostępie do opieki – napisał dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, w przedmowie do publikacji.

Jak podkreśliła dr Dévora Kestel, dyrektor WHO ds. zdrowia psychicznego i używania substancji, IGAP jest ważnym krokiem naprzód w globalnych wysiłkach na rzecz zapewnienia zintegrowanej i kompleksowej reakcji. – Umożliwi to większej liczbie osób żyjących z zaburzeniami neurologicznymi dostęp do leczenia i opieki, których potrzebują, oraz życie wolne od stygmatyzacji i dyskryminacji – stwierdziła.

Plan działania określa pięć celów strategicznych: zwiększenie priorytetów polityki i wzmocnienie zarządzania; zapewnienie skutecznej, terminowej i elastycznej diagnozy, leczenia i opieki; wdrażanie strategii promocji i zapobiegania; wspieranie badań naukowych i innowacji oraz wzmacnianie systemów informacyjnych; a także wzmocnienie podejścia do padaczki w zakresie zdrowia publicznego.

Działania proponowane w ramach każdego celu strategicznego są skierowane do krajów i partnerów, a WHO zapewnia wsparcie techniczne i wytyczne w zakresie wdrażania planu.

Istnieje 10 globalnych celów z mierzalnymi wskaźnikami umożliwiającymi śledzenie osiągnięcia celów do 2031 r. Aby osiągnąć te cele, plan określa również ścisłą współpracę wymaganą między zainteresowanymi stronami w sektorze zdrowia i poza nim, a także potrzebę wspierania uczestnictwa i wzmocnienia pozycji osób z zaburzeniami neurologicznymi, ich opiekunów i rodzin.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Intersectoral global action plan on epilepsy and other neurological disorders".pdf.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.