NEUROLOGIA
Choroba Alzheimera
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Znieczulenie ogólne a rozwój myślenia abstrakcyjnego i sprawności językowej u dzieci

Udostępnij:
Ing i wsp. stwierdzili dysfunkcje językowe i pogorszenie zdolności myślenia abstrakcyjnego w grupie 321 dzieci, które przeszły znieczulenie ogólne przed 3. rokiem życia
Uważa się, że znieczulenie ogólne może prowadzić do krótkotrwałego pogorszenia funkcji poznawczych. Badania mające na celu porównanie różnych środków stosowanych w anestezji wykazały, że najszybszy powrót funkcji poznawczych następował po zastosowaniu ksenonu [1,2,3]. Schoen i wsp. stwierdzili, że po operacjach z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego sprawność funkcji poznawczych u chorych znieczulanych sewofluranem była lepsza niż w grupie, która oddychała w trakcie zabiegu mieszanką gazów zawierającą sewofluran [4]. W innym badaniu pacjenci wcześniej znieczuleni desfluranem uzyskiwali w testach funkcji poznawczych lepsze wyniki niż chorzy, którzy pozostawali w trakcie operacji pod wpływem sewofluranu [5]. Wymienione rezultaty pochodzą z badań nad krótkoterminowymi skutkami anestezji. W 2009 r. w Anaesthesiology ukazał się artykuł Avidan i wsp., którzy nie stwierdzili długoterminowego związku między przejściem operacji chirurgicznej przez osoby w starszym wieku a pogorszeniem funkcji poznawczych [6]. Przeprowadzona w 2011 r. metaanaliza 26 badań randomizowanych nie wykazała wpływu znieczulenia ogólnego na częstość występowania pooperacyjnych dysfunkcji poznawczych [7]. Wyniki badań na zwierzętach sugerowały neurotoksyczny wpływ środków anestetycznych na rozwijający się ośrodkowy układ nerwowy [8]. Opublikowany na stronie internetowej czasopisma Pediatrics artykuł opisuje różnice w sprawności ruchowej, językowej i funkcjach poznawczych u dzieci w wieku 10 lat, które przeszły znieczulenie ogólne przed skończeniem 3. roku życia (n = 321) i dzieci z grupy kontrolnej (n = 2287). Anestezja była związana z większym ilorazem ryzyka dysfunkcji językowej (iloraz ryzyka RR = 1.87) i myślenia abstracyjnego (test matryc Ravena, RR = 1.69). Autorzy publikacji podkreślili, że zależność była widoczna także w grupie dzieci, które były znieczulane tylko jeden raz. Według Ing i wsp. negatywny wpływ anestezji na rozwijający się układ nerwowy dziecka może wyrażać się deficytami w niektórych z obszarów sprawności.

1. Cremer J, Stoppe C, Fahlenkamp AV i wsp. Early cognitive function, recovery and well-being after sevoflurane and xenon anaesthesia in the elderly: a double-blinded randomized controlled trial. Med Gas Res. 2011 May 18;1(1):9.
2. Bronco A, Ingelmo PM, Aprigliano M i wsp. Xenon anaesthesia produces better early postoperative cognitive recovery than sevoflurane anaesthesia. Eur J Anaesthesiol. 2010 Oct;27(10):912-6.
3. Stuttmann R, Jakubetz J, Schultz K i wsp. Recovery index, attentiveness and state of memory after xenon or isoflurane anaesthesia: a randomized controlled trial. BMC Anesthesiol. 2010 May 7;10:5.
4. Schoen J, Husemann L, Tiemeyer C i wsp. Cognitive function after sevoflurane- vs propofol-based anaesthesia for on-pump cardiac surgery: a randomized controlled trial. Br J Anaesth. 2011 Jun;106(6):840-50.
5. Rörtgen D, Kloos J, Fries M i wsp. Comparison of early cognitive function and recovery after desflurane or sevoflurane anaesthesia in the elderly: a double-blinded randomized controlled trial. Br J Anaesth. 2010 Feb;104(2):167-74.
6. Avidan MS, Searleman AC, Storandt M i wsp. Long-term cognitive decline in older subjects was not attributable to noncardiac surgery or major illness. Anesthesiology. 2009 Nov;111(5):964-70.
7. Guay J. General anaesthesia does not contribute to long-term post-operative cognitive dysfunction in adults: A meta-analysis. Indian J Anaesth. 2011 Jul;55(4):358-63.
8. Brambrink AM, Orfanakis A i Kirsch JR. Anesthetic neurotoxicity. Anesthesiol Clin. 2012 Jun;30(2):207-28.
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.