Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

ASCO 2022: Ramucyrumab z pembrolizumabem wydłuża przeżycie u części chorych na raka płuc

Udostępnij:
Połączenie ramucyrumabu z pembrolizumabem zmniejszyło o 31 proc. ryzyko zgonu w porównaniu ze standardową terapią u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których doszło do progresji po wcześniejszej immunoterapii – poinformowano podczas zjazdu American Society of Clinical Oncology (ASCO) w Chicago.
Badanie przeprowadzone w ramach protokołu Lung Cancer Master Protocol (Lung-MAP) wykazało, że pacjenci z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc, u których doszło do progresji nowotworu po wcześniejszej immunoterapii, żyli znacznie dłużej, gdy byli leczeni kombinacją ramucyrumabu z pembrolizumabem niż w przypadku standardowych terapii.

Mediana czasów przeżycia całkowitego (OS) wyniosła odpowiednio 14,5 i 11,6 miesiąca.

Pembrolizumab należy do klasy leków immunoterapeutycznych znanych jako inhibitory immunologicznego punktu kontrolnego (ICI), a ramucyrumab jest inhibitorem receptora 2 czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGFR-2), czyli należy do klasy leków blokujących enzym potrzebny do tworzenia naczyń krwionośnych.

Do randomizowanego badania fazy 2. włączono 136 kwalifikujących się pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium IV lub nawrotowym. Pacjenci ci byli wcześniej leczeni ICI. We wszystkich przypadkach guzy pacjentów ostatecznie stały się oporne na te leki i rozrosły się lub rozprzestrzeniły przed włączeniem pacjenta do badania.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach Lung-MAP, pierwszego badania precyzyjnego leczenia raka płuc wspieranego przez National Cancer Institute (NCI), stanowiącego część National Institutes of Health (NIH). Głównym badaczem była dr Karen Reckamp, dyrektor Oddziału Onkologii Medycznej i zastępca dyrektora badań klinicznych w Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles.

– To pierwsze badanie, które wykazało poprawę przeżywalności dzięki hamowaniu ICI i VEGFR u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc, u których doszło do progresji guza po wcześniejszym ICI – powiedziała dr Reckamp.

Wyniki zaprezentowano na dorocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) 2022 w Chicago i jednocześnie opublikowano w „Journal of Clinical Oncology”.

Autorzy zauważają, że stosunkowo niewielka wielkość próbki oznacza, że wyniki nie mogą być postrzegane jako ostateczne, a połączenie leków powinno być zbadane w większym badaniu.

– Uzasadniona jest próba trzeciej fazy kombinacji w celu lepszej oceny wpływu zastosowanej kombinacji – powiedziała Reckamp.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.