Specjalizacje, Kategorie, Działy
Archiwum

ASCO 2023: Leczenie uzupełniające aspiryną nie zapobiega nawrotom raka piersi

Udostępnij:
Analiza pośrednia badania Aspirin after Breast Cancer (ABC) wskazuje, że podawanie aspiryny w dobowej dawce 300 mg nie wydłuża przeżycia wolnego od choroby inwazyjnej (iDFS) u pacjentów po resekcji HER2 ujemnego raka piersi wysokiego ryzyka – wyniki badania przedstawiono podczas tegorocznego kongresu ASCO.
Do badania klinicznego III fazy z randomizacją ABC, prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, włączono w okresie od stycznia 2017 r. do końca grudnia 2020 r. w sumie 3021 dorosłych pacjentów w wieku do 70 lat z pierwotnym inwazyjnym HER2 ujemnym rakiem piersi. U pacjentów z dodatnią ekspresją receptora hormonalnego (HR) konieczne było zajęcie węzłów chłonnych i rozpoznanie choroby w ciągu ostatnich 10 lat. U pacjentów bez ekspresji HR węzły chłonne mogły być zajęte, ale nie musiały (tj. T2-4N0), a rozpoznanie choroby musiało być ustalone w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

Po stratyfikacji w zależności od ekspresji HR (dodatnia vs ujemna), wskaźnika masy ciała (<30 lub ≥30 kg/m2) i stadium choroby (II vs III) pacjentów przydzielono losowo do grupy otrzymującej aspirynę w dawce 300 mg dziennie lub placebo przez 5 lat. Wyniki analizy pośredniej badania Aspirin after Breast Cancer (ABC) wskazują, że podawanie aspiryny w dawce 300 mg codziennie nie zmniejsza przeżycia wolnego od choroby inwazyjnej (iDFS). Po obserwacji ponad 3000 pacjentów w okresie z medianą 20 miesięcy odnotowano 107 zdarzeń dotyczących iDFS w grupie pacjentów otrzymujących aspirynę w porównaniu z 84 zdarzeniami u pacjentów otrzymujących placebo. Stratyfikowany współczynnik ryzyka wyniósł 1,27, a wartość ta przekraczała wcześniej określoną wartość współczynnika ryzyka dla daremności wynoszący 1,03.

W efekcie Komitet Monitorujący Dane i Bezpieczeństwo zalecił odślepienie danych, a badanie zamknięto przedwcześnie, biorąc pod uwagę sygnał, że aspiryna raczej nie pomoże w zapobieganiu nawrotom raka piersi.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.