Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Bewacizumab w leczeniu zaawansowanego nabłonkowego raka jajnika – wyniki metaanalizy

Naukowcy zidentyfikowali w 8 randomizowanych badań klinicznych, które włączyli do metaanalizy. Analizowano m.in. korzyści ze stosowania bewacizumabu w terapii nawrotu raka jajnika. Przeciwciało pozwalało wydłużyć czas wolny od progresji aż o prawie 50 proc. w porównaniu z samą chemioterapią.
Zespół badaczy z Toronto w Kanadzie opublikował na łamach Gynecologic Oncology przegląd systematyczny z metaanalizą dotyczący zastosowania przeciwciała antyangiogennego: bewacizumabu u pacjentek z zaawansowanym nabłonkowym rakiem jajnika.

Naukowcy zidentyfikowali w sumie 8 randomizowanych badań klinicznych, które włączyli do metaanalizy. W przypadku dodania bewacizumabu do chemioterapii pierwszego rzutu odnotowano korzyść w zakresie wydłużenia czasu przeżycia wolnego od progresji (HR=0,72; 95% CI: 0,65-0,81), jednak nie w czasie ogólnego przeżycia (HR=0,88; 95% CI: 0,72-1,06). W przypadku nawrotu nowotworu dodanie bewacizumabu do chemioterapii przyniosło istotną korzyść zarówno w przypadku czasu przeżycia wolnego od progresji (HR=0,52; 95% CI: 0,47-0,58), jak i ogólnego czasu przeżycia (HR=0,88; 95% CI: 0,79-0,99) w porównaniu z samą chemioterapia bez przeciwciała. Łącznie ryzyko perforacji jelit w grupach leczonych bewacizumabem wyniosło 1,24 proc..

Korzyści z dodania bewacizumabu w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego raka nabłonkowego jajnika są ograniczone do wydłużenia czasu przeżycia wolnego od progresji. Znacznie większe korzyści odnotowuje się, gdy dodaje się ten lek do terapii nawrotu raka jajnika: przeciwciało pozwalało o wydłużenie czasu wolnego od progresji aż o prawie 50 proc. w porównaniu z samą chemioterapią.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.