ONKOLOGIA
Płuco i opłucna
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Choroba nowotworowa – perspektywa psychoonkologa

Źródło: mgr Adrianna Sobol
Redaktor: Małgorzata Prętka |Data: 10.05.2022
 
 
Nie ma osoby przygotowanej na informację o chorobie nowotworowej. Taka sytuacja zawsze wiąże się z silnymi emocjami. Już jej podejrzenie, rozpoczęcie diagnostyki i oczekiwanie na diagnozę to jeden z najtrudniejszych okresów w całym procesie chorowania.
W zależności od konkretnej jednostki chorobowej mamy do czynienia z nieco innymi aspektami psychicznymi, z którymi musimy się zmierzyć. W przypadku czerniaka jest to m.in. wysokie poczucie stygmatyzacji z powodu choroby i tutaj konieczną interwencją staje się psychoedukacja zarówno pacjenta, jak i jego otoczenia, ale także identyfikacja stresorów. Z kolei w przypadku raka płuca główną rolę odgrywa poczucie winy związane z nawykami w przeszłości. Choroba sama w sobie jest także silnym źródłem obwiniania i krytyki otoczenia. Poczucie krzywdy i żalu występuje natomiast często u chorych niepalących lub biernych palaczy, a także u tych, którzy wiele lat przed chorobą zrezygnowali z palenia papierosów i fakt choroby traktują jako wyraźną niesprawiedliwość. U większości chorych w obu jednostkach chorobowych zdarzają się zaburzenia nastroju. Depresja bywa kojarzona ze zmęczeniem, np. gdy występuje w pierwszych tygodniach leczenia. Oprócz depresji stosunkowo często pojawiają się zaburzenia lękowe uogólnione, a także zaburzenia pod postacią fobii, lęku panicznego, który tu bywa określany jako „panika oddechowa”. Nierzadkie są również epizody depresyjne, w tym depresja o długotrwałym stopniu nasilenia. Ze względu na dominujący aspekt stygmatyzacji i problemu winy w przypadku zarówno czerniaka, jak i raka płuc, kadra medyczna powinna każdorazowo uwzględnić aspekty psychiczne choroby oraz od początku pracować nad emocjami chorego – oczywiście we współpracy z psychoonkologiem/psychoterapeutą.

Tekst w całości dostępny po kliknięciu w: Choroba nowotworowa - perspektywa psychoonkologa.pdf
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.